تعداد اعضاي اتاق تهران

تالار گفت وگو

آخرين ديدگاه ها وبرنامه هاي اعضاي هيات نمايندگان

صاحبان محترم کارت‌هاي بازرگاني مي‌توانند ديدگاه‌هاي خود را به صورت مستقيم به اطلاع اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران برسانند.

در مورد اقتصاد ايران بيشتر بدانيد

اتاق بازرگاني تهران بر اساس مسئوليت هاي خود تلاش مي کند از طريق ارائه گزارش هاي دقيق کارشناسان فعالان اقتصادي را در جريان آخرين تحولات اقتصاد ايران قرار دهد. صاحبان کسب و کار با مطالعه اين گزارش ها مي توانند روند تحولات اقتصادي را پيگيري کنند. اين خدمت از سوي اتاق تهران در اختيار تمامي سرمايه گزاران کشور قرار مي گيرد.
اتاق تهران خود را مکلف مي‌داند تا آخرين گزارش هاي عملکرد و همچنين برنامه هاي خود براي اعضا را به اطلاع آنها برساند. از اين طريق با کليک روي لينک هاي روبرو مي‌توانيد در جريان اين اطلاعات قرار بگيريد.
صاحبان کارت بازرگاني و کارت عضويت مي توانند از خدمات ويژه اتاق تهران بهره مند شوند و مشاوران آمادگي ارائه هر گونه مشاوره در زمينه هاي مالي، بانکي، بيمه، گمرک و ... به اعضا را دارند.