اعضای گرامی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
احتراماً به استحضار می رساند یک هیات تجاری ازکشور تایوان متشکل از صاحبان صنایع و سرمایه گذاران در زمینه بهداشتی و آرایشی فعالیت دارند به منظور دیدار و مذاکره با تجار و بازرگانان محترم عضو اتاق بازرگانی تهران در روز سه شنبه 28 اردیبهشت ماه 1395 مطابق با 17 می 2016 در تهران حضور خواهد یافت.
جزئیات زمینه فعالیت و لیست شرکت ها در لینک مذکور در دسترس می باشد.

[اطلاعات شرکتهای هیئت تجاری کشور تایوان]


علاقمندان به شرکت در جلسه مذکور در صورت تمایل فرم ذیل را تا دوشنبه 27 اردیبهشت ماه 1395 به شکل Online تکمیل و ارسال نمایند.
لطفاً به منظور اطلاع رسانی شایسته، اطلاعات ذیل را به دقت تکمیل فرمائید. از متقاضیان منتخب جهت حضور در نشست رودررو با هیات مذکور متعاقبا دعوت بعمل خواهد آمد .

ملاحظات:
* هر شرکت می تواند حداکثر نام دو نماینده را در دو فرم جداگانه تکمیل نماید.
* صدور کارت ورود به جلسه همایش مبتنی بر ارائه رسید چاپی ثبت نام انجام شده در سایت می باشد .
* زبان جلسه به انگلیسی می باشد.

** به دلیل تکمیل ظرفیت، ثبت نام غیر فعال است **