اعضای گرامی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
احتراماً به استحضار می رساند یک هیئت تجاری و صنعتی از کنفدراسیون صنایع کشور دانمارک به ریاست وزیر امور خارجه این کشور و متشکل از صاحبان صنایع و سرمایه گذاران در زمینه صنایع غذایی و کشاورزی، انرژی، ساخت و ساز و تاسیسات بندر، فن آوریهای پاک و دارو، به منظور دیدار و مذاکره با تجار و بازرگانان محترم عضو اتاق بازرگانی تهران در تاریخ 15دی ماه 1394 مصادف با 5 ژانویه 2016 در تهران حضور خواهند یافت.
جزئیات زمینه فعالیت این شرکتها و کلیه اطلاعات مربوط به آنها از طریق رجوع به آدرس زیر قابل دسترس می باشد.

[اطلاعات شرکتهای دانمارکی]

[پروفایل کامل شرکتهای دانمارکی]


علاقمندان به شرکت در جلسه مذکور در صورت تمایل فرم ذیل را از تاریخ 22 آذرماه 1394 لغایت یکشنبه 29 آذرماه 1394 به شکل Online تکمیل و ارسال نمایند.
لطفاً به منظور اطلاع رسانی شایسته، اطلاعات ذیل را به دقت تکمیل فرمائید. از متقاضیان منتخب جهت حضور در نشست رودررو با هیات مذکور متعاقبا دعوت بعمل خواهد آمد .

** به دلیل تکمیل ظرفیت، ثبت نام غیر فعال است **