اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و ارمنستان

 

رئیس

هرویک یاریجانیان

 

نائب رئیس اول

آقای هاملت یاریجانیان

 

نائب رئیس دوم

آقای نادبه نظریان

 

 

اعضای هیات مدیره : 

آقای ادیک ورطانی


خزانه دار : 

آقای زهیر خدابخشنده

 

دبیر :  گاسپر امیرخانی

 

آدرس:تهران- خیابان دماوند، خیابان سازمان آب، خیابان نشوه، پایین تر از خیابان پنجم شیدایی،پلاک 12


تلفن:  77349142 

فکس: 77349341(021)

پست الکترونیکی:info@iranarmeniacc.org

نشانی اینترنتی: http://iranarmeniacc.org