اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و ایتالیا

رئیس هیأت مدیره

احمد پورفلاح

 

نائب رئیس:

 

ﻓﺮاﻧﻜﻮ ﺑﺮﺟﺰه

 

نائب رئیس

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻬﺮاﻣﻦ

 

اعضا هیات مدیره:

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي رﺋﻴﺲ زاده

هما سادات گوشه

لیدا شهابی

 

خزانه دار:

محمد جعفر برادران

دبیر کل:

لیدا شهابی

 

 

آدرس: تهران-خ مطهری-خ کوه نور-خ هفتم-پلاک 1 -طبقه4-واحد 43 -

تلفن : 88750086 

فکس :88750086 داخلی 107

 

پست الکترونیکی : info@iiccim.ir

نشانی اینترنتی : www.iiccim.ir