اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و آلمان

 

اعضای هیات مدیره

رئیس

امید یراقی

نائب رئیس اول

مقتدی کرمانشاهی

نائب رئیس دوم

روبرت ریگلر

خزانه دار

تیم لطیف

مدیرعامل

رنه هارون

عضو هیات مدیره

کارل درکسلر

عضو هیات مدیره

علی قصاعی

عضو هیات مدیره

اسپندارمز بلورچی

عضو هیات مدیره

هرمن کنرادی

عضو هیات مدیره

فاطمه لباسچی حسیبی

عضو هیات مدیره

میشاییل بیتش

عضو هیات مدیره

بوکارد ویمر

عضو هیات مدیره

هربرت یوهان مودلر

آدرس: تهران- خیابان آفریقا-نرسیده به جهان کودک- نبش کوچه ناوک-ساختمان ناوک - پ 17 - طبقه دوم و سوم

تلفن:81331000 (021) 

فکس: 88663211(021) 

پست الکترونیکی: ahk_iran@dihk.co.ir 

نشانی اینترنتی: http://iran.ahk.de