اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و آلمان

رئیس:

عباسعلی قصایی

 نائب رئیس اول:

بوطاق خانبداغی

 نائب رئیس دوم:

میشائیل بیچ

 خزانه دار:

سعید روشنی

 مدیرعامل:

داگمار فن بن‌اشتاین

قائم مقام : 

حسین سرافراز

 اعضای هیات مدیره:

نازنین بهمنی

کامران رضایی

سید رسول رنجبران

هرمان ژئزف کنرادی

هریبرت یوهانس مدلا

توماس بولفینگ

مارتین روت

دانیل تبورک

سعید روشنی 

زیمون تیبقوس فوندل 

 

 

آدرس: تهران- خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه هشتم، پلاک 7 ، ساختمان آرین

تلفن:81331000 (021) 

فکس: 88758924(021) 

پست الکترونیکی: ahk_iran@dihk.co.ir 

نشانی اینترنتی: http://iran.ahk.de