اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و فرانسه

 رئیس

 مهدی میرعمادی

نائب رئیس:

محمد فطانت فرد

نائب رئیس:

تیری ژولن

خزانه دار:

سید ابراهیم بزرگی

دبیرکل

کامیار آذری

اعضاء هیات مدیره:

 

رویا فرهنگ

عبدالقادر بنودا

دومنیک ماریون

محمد ظهیر

محمدرضا نجفی منش

 


آدرس:
 ایران، تهران، خیابان کریم‌خان، خیابان ایرانشهر، خیابان آذرشهر، شماره 27، طبقه چهارم، واحد 11

تلفن: 88491427-021 - 88491491-021 -021

فکس:88491663-021

پست الکترونیکی: info@cfici.org

نشانی اینترنتی: www.cfici.org