اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و فرانسه

 

اعضای هیات مدیره

رئیس

مهدی میرعمادی

نائب رئیس اول

محمد فطانت فرد

نائب رئیس دوم

تیری ژولن

خزانه دار

سید ابراهیم بزرگی

دبیرکل

کامیار آذری

عضو هیات مدیره

Ronan HUITRIC

عضو هیات مدیره

رامتین اسماعیلی

عضو هیات مدیره

دومنیک ماریون

عضو هیات مدیره

علیرضا برجسته

عضو هیات مدیره

محمد ظهیر

عضو هیات مدیره

محمدرضا نجفی منش

 

 

 

آدرس: ایران، تهران، خیابان کریم‌خان، خیابان ایرانشهر، خیابان آذرشهر، شماره 27، طبقه چهارم، واحد 11

تلفن: 88491427-021 - 88491491-021 -88491779-021

فکس:88491663-021

پست الکترونیکی: info@cfici.org

نشانی اینترنتی: www.cfici.org