اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و چین

 رئیس هیات مدیره

مجیدرضا حریری

 

 

نائب رئیس اول

سید حسین امینی

 

 خزانه دار:

مهدی چنگیزی آشتیانی

اعضا هیئت مدیره:

یوسف باپیری

رویا وزیری

هرویک یاریجانیان

افشین امینی

مصطفی مالکی تهرانی

 فرهاد منصوبی

 دبیر کل:

مریم سادات سمیعانی فرد

 

 آدرس: تهران-خ طالقانی-خیابان فرصت(موسوی) - کوچه ایرانشهر - پلاک 5

تلفن: 88593495(021)

فکس: 88304140(021)

پست الکترونیکی: info@iccci.ir

نشانی اینترنتی: www.iccci.ir