اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و چین

 رئیس هیات مدیره

اسدا... عسگراولادی

نائب رئیس اول

مجیدرضا حریری

نائب رئیس دوم

سید حسین امینی

 خزانه دار:

مهدی چنگیزی آشتیانی

اعضا هیئت مدیره:

یوسف باپیری

رویا وزیری

هرویک یاریجانیان

افشین امینی

مصطفی مالکی تهرانی

 بازرس:

عبدالرضا انصاری

 دبیر کل:

مریم سادات سمیعانی فرد

 آدرس: تهران-خ طالقانی-خیابان فرصت(موسوی) - کوچه ایرانشهر - پلاک 5

تلفن: 88346700(021)

فکس: 88304140(021)

پست الکترونیکی: info@iran-chinachamber.ir

نشانی اینترنتی: www.iran-chinachamber.ir