اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و کانادا

 

اعضای هیات مدیره

رئیس

علاء الدین میرمحمد صادقی

نائب رئیس اول

اسدا... عسگراولادی

نائب رئیس دوم

شاهین شیثی

خزانه دار

محسن خلیلی

عضو هیات رئیسه

فریبرز حقیقی طلب

عضو هیات رئیسه

ایرج حسابی

عضو هیات رئیسه

محمد قناویزی

  

دبیرکل: بهاره گلچین

آدرس: تهران-خ طالقانی-شماره175

تلفن: 88810616(021)

فکس: 88309048(021)

نشانی اینترنتی: www.iran-canada.biz