اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و روسیه

 

اعضای هیات مدیره

رئیس

هادي تيزهوش تابان

نائب رئیس 

غلامرضا عشریه

نائب رئیس 

کاوه زرگران

عضو هیات مدیره و خزانه دار

سیده فاطمه مقیمی

عضو هیات مدیره

عبدا... مهاجر دارابی

عضو هیات مدیره

محمد صادق نیکزاد

عضو هیات مدیره

کامبیز میرکریمی

عضو هیات مدیره

روشن علی یکتای قرابائی

عضو هیات مدیره

محسن امینی

 

 

 

 

بازرس

پرهام رضایی

 

 

دبیر

نعیمه اسماعیلی

 

 

 

 

 

آدرس: تهران-خ طالقانی-شماره175 - ساختمان شمالی

تلفن:   88848010(021) داخلی 276

تلفن اتاق ايران: 85732222 (داخلی 1276) 

فکس: 88345817(021)

پست الکترونیکی: iran.russia@yahoo.com

نشانی اینترنتی: http://irjcc.ir/fa