اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و استرالیا

 

اعضای هیات مدیره

رئیس

حمید رضا مناقبی

نایب رئیس اول

محمد حسن دیده ور

نایب رئیس دوم

جواد معتمد نیا

خزانه دار

جلال الدین مقصودی

دبیر

پدیده جان دوست

 

 

عضو هیات مدیره

موسی احمد زاده

عضو هیات مدیره

یعقوب استیلاف

 

آدرس: تهران- خیابان طالقاتی- نبش خیابان شهید موسوی - شماره 175 - طبقه اول

تلفن: 88839626(021)

فکس: 88810528(021)

پست الکترونیکی: info@iraucc.com

نشانی اینترنتی: iraucc.com