اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و انگلیس

اعضای هیات مدیره

رئیس

سید علینقی خاموشی

نائب رئیس اول و دبیرکل

امیرهوشنگ امینی

نائب رئیس دوم

علا میرمحمد صادقی

عضو هیات مدیره و خزانه دار

علی حمزه نژاد

عضو هیات مدیره

جعفر ذره بینی

 عضو هیات مدیره

 فیروزه مزدا

  عضو هیات مدیره

ایرج دانش 

 


 

آدرس: تهران-خ ولیعصر-نرسیده به پارک ساعی- جنب پمپ بنزین -برج سرو ساعی-طبقه11-واحد1103

تلفن: 88701280- 88701295(021)

فکس: 88711793- 88710473(021)

پست الکترونیکی: info@ibchamber.org

نشانی اینترنتی: www.ibchamber.org