اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و انگلیس

 رئیس:

 

امیر هوشنگ امینی

 

 نائب رئیس اول :

علا میرمحمد صادقی

نائب رئیس دوم:

فیروزه مزدا

خزانه دار:

علی حمزه نژاد

اعضا هیات مدیره:

مرضیه ابراهیمی
علیمردان شیبانی 

صادق سمیعی 

دبیر: 

مهدی رضایی

 

 

آدرس: تهران-خ ولیعصر-نرسیده به پارک ساعی- جنب پمپ بنزین -برج سرو ساعی-طبقه11-واحد1103

تلفن: 88701280- 88701295(021)

فکس: 88711793- (021)

پست الکترونیکی: info@ibchamber.org

نشانی اینترنتی: www.ibchamber.org