اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و عراق

رئیس:

یحیی آل اسحاق

 

نائب رئیس :

محمد عارف ابراهیمی

 

نائب رئیس :

شهلا عموری 

 

دبیرکل:

سید حمید حسینی

 

خزانه دار :  

 یوسف باپیری

اعضا هیات مدیره:

فاطمه شعبانی - محمد رضا غفرالهی - سید حمید حسینی - محمد مهدی رئیس زاده

محسن چمن آرا - علی نیازی- شعبان فروتن

 

آدرس: تهران-مفتح جنوبی- قبل از ورزشگاه شیرودی -کوچه افشار -پلاک 8 

تلفن:  88814181 (021)   88810546

فکس:  88814180(021)

پست الکترونیکی: iraniraq@gmail.com


نشانی اینترنتی:

 http://ir-iqcc.com