اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و سوئد

 رئیس:

عبدالرضا رضایی هنجنی

نایب رئیس اول:

علیرضا شمس فرد

نایب رئیس دوم:

محمد هادی نوری

خزانه دار:

گیتی رنجبران

اعضا هیات مدیره:

سعید حلاج یوسف زادگان

رامین خسرو خاور

فرهاد امانخانی

امیراحمد گلدوست

داریوش اعتمادی 

 

 آدرس: تهران-خ طالقانی-شماره175 

تلفن: 88834410(021)

فکس: 88810930(021)

پست الکترونیکی: info@iscci.ir

نشانی اینترنتی: www.iscci.ir