اتاق هاي مشترک - شورای ایران و عربستان

  

اعضای هیات مدیره

رئیس

علاء میرمحمدصادقی

نائب رئیس اول

 اسدا... عسگراولادی

نائب رئیس دوم

 عباسعلی قصاعی

خزانه دار

 محمد تولایی

دبیرکل

 ابراهیم جمیلی

بازرس

شاهرخ ظهیری

عضو هیات مدیره

مجید راهب

عضو هیات مدیره

عبدالرسول شفیعی

عضو هیات مدیره

شهرام عزیری

بازرس

عبدالمجید سعیدی نژاد

 

آدرس: تهران-خ طالقانی-شماره 254 

تلفن: 88345938(021)

فکس: 88345938(021)

پست الکترونیکی: sainfo.isctc.ir

نشانی اینترنتی: http://www.isctc.ir/