اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و امارات

 

 

اعضای هیات مدیره

رئیس

مسعود دانشمند

نائب رئیس

محمد امین صباغی زاده

خزانه دار

علی حمزه نژاد

عضو هیات مدیره

رضا پدیدار

عضو هیات مدیره

فریدون فرقانی

دبیر

فرزانه محمدی

                         عضو هیات مدیره :                                                      سعید یاوری

                          عضو هیات مدیره :                                                     زهرا اخلاقی

آدرس:  خیابان طالقانی ، نبش فرصت ( شهید موسوی)، پلاک 175

تلفن: 6 - 88810525

فکس: 88346733

پست الکترونیکی: info@iremcc.ir

نشانی اینترنتی: www.iremcc.ir