اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و امارات

رئیس:

فرشید فرزانگان 

نائب رئیس:

محسن احمدی باصیری 

نائب رئیس:

 عرفان شاکری نسب

خزانه دار:

شبنم بهرامی

اعضا هیات مدیره:

حامد استیری - سعید مقیسه - سادینا آبایی

 

آدرس:  خیابان طالقانی ، نبش فرصت ( شهید موسوی)، پلاک 175  اتاق بازرگانی ایران ، ساختمان شمالی ، طبقه دوم

تلفن: 6 - 88810525     883467732

فکس: 88346733

پست الکترونیکی: info@iremcc.ir

نشانی اینترنتی: www.iremcc.ir