اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و آفریقا

 

 

اعضای هیات مدیره

رئیس
حسن خسروجردی
نائب رئیس اول
حبیب الله انصاری
نائب رئیس دوم
پرویز کرباسی
خزانه دار
مصطفی میرمحمدصادقی
عضو هیات مدیره

 مسعود برهمن

عضو هیات مدیره

 

عضو هیات مدیره

مهناز عسگری

بازرسمهدی میر محمد صادقی
دبیر

 محمدرضا فقیهی

 

آدرس:  تهران میدان هفت تیر خیابان مفتح جنوبی قبل از ورزشگاه شیرودی کوچه افشار پلاک 8 طبقه 4

تلفن: 88381348

فکس :88381348

پست الکترونیکی:info@iaecc.ir 

نشانی اینترنتی : www.iaecc.ir