اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و اسپانیا

رئیس:

محمد طاهری

نائب رئیس اول:

جواد منشی زاده نائینی

نائب رئیس دوم:

مجید فرخزادی

خزانه دار:

سعید هاشمی

دبیرکل:

ناهید فهیم مظفر

اعضا هیات مدیره :
آرش محبی نژاد
محمد حسن دیده ور
زهرا فلاح ماجلان
محمد محمدی راد
اصغر آهنی ها

 

آدرس: تهران، میدان هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی، نرسیده به استادیوم شهید شیرودی، کوچه افشار، پلاک 8 طبقه چهارم

تلفن: 88381350

فکس: 88381350

پست الکترونیکی: info@isbc.ir

نشانی اینترنتی : http://www.isbc.ir