اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و اسپانیا

 

 

اعضای هیات مدیره

رئیس

محمد طاهری

نائب رئیس اول

جواد منشی زاده

نائب رئیس دوم

مجید فرخزادی

خزانه دار

 سعید هاشمی

دبیرکل

ناهید فهیم مظفر

عضو هیات مدیره

آرش محبی نژاد

عضو هیات مدیره

 مهندس دیده ور - زهرا فلاح ماجلان

عضو هیات مدیره

محمد محمدی راد -  اصغر آهنی ها

 


 بازرس

نرگس ساعت

 

آدرس:  تهران، میدان هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی، نرسیده به استادیوم شهید شیرودی، کوچه افشار، پلاک 8 طبقه چهارم

تلفن:  88381350

پست الکترونیکی:  info@isbc.ir

نشانی اینترنتی :  http://www.isbc.ir