اتاق هاي مشترک - کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل

اعضای هیات مدیره

رئیس

محسن جلال پور

نائب رئیس

مسعود خوانساری

نائب رئیس

محمدمهدی بهکیش

عضو هیات رییسه

علی اشرف افخمی

عضو هیات رییسه

  سید رسول تاجدار

عضو هیات رییسه

  اسد ا.. عسگر اولادی

عضو هیات رییسه

   مسعود دانشمند

خزانه دار

سید حسین سلیمی

دبیرکل

محمدمهدی بهکیش

 

 

 

آدرس: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی - شماره 175

تلفن: 88306127

فکس : 88308330

پست الکترونیکی: inf0@icc-iran.org

نشانی اینترنتی : www.icc-iran.org