اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و الجزایر

رئیس: معین درباری

نایب رئیس اول  : محمود تولایی

نایب رئیس دوم : مرتضی خانی

خزانه دار : علی اکبر حافظی

عضو هیات مدیره : سعید ژیرافر

عضو هیات مدیره : توفیق ترابی

دبیر کل : معصومه حیدری

 

 آدرس: تهران - میدان هفت تیر - خیابان مفتح جنوبی- نرسیده به باشگاه شیرودی - کوچه افشار - پلاک 8 - طبقه 4

تلفن 88381343/88719440/88717220

فکس : 88721847

پست الکترونیکی: iranalgeriacouncil@gmail.com

نشانی اینترنتی :  http://www.iranalgeria.com/