اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و قطر

 رئیس:عدنان موسی پور

نائب رئیس: محمد علی دیده روشن 

نایب رئیس: خورشید گز درازی

خزانه دار: محمد علي ديده روشن 

 اعضا هیات رئیسه:

حمید رضا ذوالانواری

محمد آیت اللهی موسوی

امیر شهریاری

 علیرضا آرحیمی

علی غوابش 

 میلاد ملک پور

 

آدرس: تهران - شهرک غرب - فاز 1 - بلوار ایران زمین - پلاک 26 - واحد 1

 تلفن: 88591209

فکس: 88591049 

 

پست الکترونیکی: info@cci-irqa.com

نشانی اینترنتی :  http://cci-irqa.com