اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و ترکیه

 رئیس: مهرداد سعادت دهقان

 

نواب رئيس: حسين پاشائي، محمدرضا رستمي

خزانه دار: بهنام تاج الدين

دبیر :  آرین مهدی زاده


اعضا هیات رئیسه:علي اولاد ديلمقانيان، حسن انتظار، صمد پورسلطان

آدرس: اشرفی اصفهانی ، بالاتر از حکیم ، برج زمرد ، طبقه هفتم ، واحد 77

تلفن:  40442518


فکس: 40443475


پست الکترونیکی: info@iranturkeyjcc.com

وبسایت:www.iranturkeyjcc.com