اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و یونان

 رییس هیئت مدیره : مهدی جهانگیری کوهشاهی

نایب رییس اول هیئت مدیره: علی نقیب

نایب رییس دوم هیئت مدیره: آقای حسین سلاحورزی

دبیر کل : مجید موافق قدیری

عضو هیئت مدیره: مهدی شریفی نیک نفس 

 آقای عبدالحادی جابری پور ، مجید موافق قدیری

عضو هیئت مدیره و خزانه دار: ناصر ریاحی  

 

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ، خیابان شهید فیاضی، پلاک 51، ساختمان داریوش، بلوک c ، طبقه اول، واحد 3

تلفن: 22622910 الی 22622913

فکس: 22622914

ایمیل: info@igccim.com

نشانی اینترنتیwww.igccim.com