اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و سوئیس

رئیس:شریف نظام مافی

نایب رئیس  : حسین یزدجردی

نایب رئیس :علی توکلی خو 

دبیر کل: عبدالحسین معین پور 

خزانه دار : متین قاسمی  


اعضا هیات مدیره :

پیام دین دوست

مهرداد جمشیدی 

شکراله معماریان 

 

آدرس:خیابان کریم‌خان، خیابان خردمند جنوبی، پلاک 47، واحد 11

کدپستی: 1598843414

تلفن: + 98 (21) 88822551- 88822552

فکس:88836814

پست الکترونیکی: info@iransuisse.com

 

نشانی اینترنتی : www.iransuisse.com