اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و سوئیس

رئیس:شریف نظام مافی (بولر)

نایب رئیس اول : متین صادقی (SEFAR)

نایب رئیس دوم :علی توکلی خو (شیشه لیا)

دبیر : عبدی معین پور (ISCC)

عضو هیات مدیره : حسین سلیمی (کناف ایران)

عضو هیات مدیره : مهرزاد جمشیدی (آرد خوشه فارس )

عضو هیات مدیره : حسین یزدجردی (آرد تابان)

عضو هیات مدیره : شکراله معماریان (کوبل دارو) 

عضو هیئت مدیره : جوزپه کارلا (نستله)

بازرس : الهه علوی (Janssen Cilag)

خزانه دار :

آدرس:خیابان کریم‌خان، خیابان خردمند جنوبی، پلاک 47، واحد 11

کدپستی: 1598843414

تلفن: + 98 (21) 88822551

فکس:

پست الکترونیکی: info@iransuisse.com

 

 

نشانی اینترنتی : www.iransuisse.com