اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و اکراین

رئیس هیات مدیره: آقای حمیدرضا قادی

نایب رئیس: احمد اصغری قاجاری

نایب رئیس: علی اکبر قادی

عضو هیات مدیره و خزانه دار :علی اصغر بهبود


اعضا هیات مدیره:

سید رضا نورانی

حسینعلی گلی

هومن خوانساری 

 

 

 

آدرس :خیابان پاسداران شمالی، تقاطع فرمانیه خیابان شهید داود جهانبخش نژاد- پلاک 28- طبقه سوم واحد 34 کدپستی:1957944465

 سایت : https://iujcc.ir

پست الکترونیک: info@iujcc.ir 

 

تلفن:(۰۲۱)26112883

فکس:(۰۲۱)۲۲۲۵۷۶۳۹