اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و اکراین


رئیس هیات مدیره: آقای حمیدرضا قادی

دبیر کل: کاملیا تورانی
نایب رئیس هیات مدیره: سیدرضا نورانی
نایب رئیس هیات مدیره: حسین عزتی
عضو هیات مدیره و خزانه دار :علی اصغر بهبود
عضو هیات مدیره: بهرام نظری
عضو هیات مدیره: رضا عزتی
عضو علل بدل :مسعود ترسلی
عضو علل بدل :کیومرث فتح الله کرمانشاهی

آدرس : بولوار میرداماد - خیابان شمس تبریزی شمالی - کوچه نیک رای - پلاک 3 - واحد 15  

 سایت : 

تلفن:(۰۲۱)۲۲۲۲۲۸۴۶

فکس:(۰۲۱)۲۲۲۵۷۶۳۹