اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و قزاقستان

رئیس: امیر عابدی

نایب رئیس : غلامعلی فارغی

نایب رئیس :محمد صادق نیکزاد

خزانه دار : بهزاد یعقوبی عرافی

دبیر کل : سمیرا پابرجا

اعضاهیات مدیره :

محمد حسین ترابی

امیر یوسفی

محسن اميني 

 

بازرس هیات مدیره : شکرالله عجم

 

آدرس : تهران، خیابان سپهبد قرنی، خیابان شهید کلانتری غربی، ساختمان شماره 76، طبقه 4، واحد 20

 

تلفن:88803527-88917631-021
فکس:89783148-021


سایت:www.irkzbc.com
پست الکترونیکی: info@irkzbc.com