اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و لیتوانی

رئیس:مهرداد معتمدی


آدرس:تهران, خیابان طالقانی - شماره 175

 

سایت www.ir-lt.org 


تلفن:021-88688540
فکس:021-88688508