اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و کره جنوبی

 رئیس : حسین تنهایی

نایب رئیس اول: آقای محمدرضا ظهیر امامی

نایب رئیس دوم : آقای حمید علوی

خزانه دار : کیا کیانی

اعضای هیات مدیره :  

 

سعيد جهانديده، حامد كاظمي، علي اصغر
كاوياني

 دبیر کل : پویا فیروزی  

 آدرس :  میدان فردوسی ، خیابان فردوسی ريال خیابان صادق ، مجتمع مروارید ، پلاک 7 ، طبقه 9 ، واحد 901

تلفن : 86072675- 86072679

فکس : 67072679

پست الکترونیک : irkochamber@gmail.com

وب سایت : WWW.irko.org