اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و برزیل

رئیس : فرهاد آگاهی

نایب رئیس : مسلم ناصری

نایب رئیس : فرهاد آگاهی

عضو هیات رئیسه و خزانه دار :بهزاد درخور

 

اعضا هیات رئیسه :

داود رنگی

علی اکبر امینی

مهدی جهانبانی

دبیر کل: فرهاد طاهریان 

ایمیل : info@ibcc.com 

سایت : http://ibjcc.com

تلفن : 982188508046+ و 982188508047+

 آدرس : خیابان خرمشهر - خ شهید عشقیار - کوچه 8 - پلاک 4 - طبقه 5 - واحد 11