اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و اتریش

 رئیس : پدرام سلطانی

نایب رئیس : علیرضا ناظم الرعایایی

نایب رئیس : ناصر ریاحی

 

خزانه دار : علیرضا خالق 

 

اعضای هیات مدیره:

امیر احمد گلدوست

سید حمیدرضا واعظ پور

حسن شکوهی

علیرضا شمس فرد

ساناز میرهادی زاده 

دبیرکل: علی عیان بد

آدرس :تهران-بلوار میرداماد-میدان کتابی-خیابان مجتبائی-کوچه دایانا-پلاک1-واحد 5

تلفن: 26701192-26701215- 26701174 (021)

فکس: 26701294

وب سایت:  www.iajcc.ir 

ایمیل : info@iajcc.ir