اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و ترکمنستان

رئیس : مجید محمد نژاد

نایب رئیس:عبدالحلیم ماهری

نایب رئیس: مجید جلیلی بشاشی

 

خزانه دار : بهمن ایری 


اعضا هیات رئیسه: 

 احمد زمانیان یزدی

 محمد رضا توکلی زاده 

 رحمان قره باش

محمد صمدی 

 سید اکبر رسولی

 

آدرس : تهران -  خیابان مفتح پایین تر از هفت تیر - کوچه افشار - پلاک 8 - طبقه 4

مشهد : بلوار فلسطین ، خیابان فلسطین 18 - بین فرهاد و نسترن - پلاک 31 

تلفن تماس : 88381356 

آدرس الکترونیک: info@irtkcc.com

سایت : www.irtkcc.com