اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و تاجیکستان

 رئیس: آقای محمد حسین روشنک

نائب رئیس:کاظم شیردل 

نائب رئیس:عبدالرضا محمدی 

خزانه دار: عليرضا درباني ثاني 

اعضا هیئت رئیسه:  

سید محمد دانش علاقه بند

حمید بابازاده
مریم سراج احمدی 

 تلفن: 88738630
37662009- 051

فکس:37666121-051

وبسایت: در دست اقدام 

آدرس: میدان آرژانتین- خیابان بخارست- خیابان شانزدهم- پلاک 13- طبقه 5
مشهد- خیابان فلسطین- بین فسطین 18 و 20 - پلاک 2- زنگ 2- طبقه اول