اتاق هاي مشترک - کمیته ی مشترک ایران و نروژ

 

 

رئیس: آقای حیدری

دبیر

تلفن: 26421987

آدرس: تهران-خیابان دستگردی(ظفر)-نبش خیابان شمس تبریزی-شماره 148-طبقه4-واحد یک

سایت : http://irannorway.com/

ایمیل : info@irannorway.com