نشست شناخت و کابردهای "اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی"

فعالان محترم اقتصادی

احتراماً به استحضار می رساند نشست شناخت و کابردهای "اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی" با هدف تشریح مختصر دو موضوع اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی و بررسی ضرورت ها و ظرفیت های دو حوزه مدنظر در ساعت 9 روز یکشنبه مورخ 1/11/96 در محل اتاق تهران برگزار خواهد شد.

علاقمندان می توانند در صورت تمایل به شرکت در رویداد مذکور، حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 27 دی ماه 1396 فرم ذیل را به شکل Online تکمیل و ارسال نمایند تا هماهنگی حضور صورت پذیرد.

1) نام و نام خانوادگی* * :
2) تلفن همراه* * :
3) نام شرکت:
4) آدرس ایمیل:
5) آیا عضو اتاق هستید؟:

«