حوزه:  
کشور:  
سئوال:   با سلام لطفا تعرفه صادرات کلیه اقلام به عراق را اعلام نمایید همچنین کالاهایی که مجوز خروج از کشور را ندارد (ممنوع صادرات ) می باشند را بفرمایید.
پاسخ:
لیست کالاهای ممنوعه به پیوست ارائه شده است. از طریق اتاق مشترک ایران و عراق، می توانید در این خصوص اطلاعات لازم را کسب نمائید. لطفا جهت کسب اطلاعات تجاری و بازرگانی در مورد کشور عراق، با اتاق مشترک ایران و عراق به آدرس الکترونیکی http://www.ir-iqcc.ir، رایزن بازرگانی ایران در کشور عراق با آدرس الکترونیکی http://fa.tpo.ir/documents/document/0/13091/commercia-attaches.aspx، میز عراق واقع در سازمان توسعه تجارت ایران با شماره تلفن 22664063 و دفتر عراق سازمان توسعه تجارت ایران با شماره تلفن 22662594 تماس حاصل فرمائید. در صورت وجود هرگونه سوال دیگر، با دفتر مشاوره بازاریابی اتاق تهران به شماره های 88712881 و 88726824 تماس حاصل فرمائید.
دانلود فايل الصاقي