حوزه:  
کشور:  
سئوال:   با سلام شرکت کتیبه خوارزمی با داشتن سابقه طولانی در امر صادرات واردات به کشورهای همسایه همچنین داشتن تیمی مجرب ، احساس نیاز برای گسترش بازارهای خود برای صادرات یکسری از محصولات خود به کشورهای CIS می کند لذا در این زمینه از شما بزرگواران راهنمایی خواسته تا بتوانیم بازارهای بالقوه این کشورها را شناخته و هم خدمتی به کشور کرده هم در این زمینه پیشرفتهایی حاصل گردد . سپاس
پاسخ:
متاسفانه در حال حاضر امکان تهیه گزارش های بازار هدف برای کالاهای صادراتی مقدور نمی باشد. از طریق گزارش های تهیه شده در گذشته اقدام و الگوبرداری نمائید. همچنین برای بازاریابی محصولات خود از طریق مراجعه به وب سایت های خریداران و فروشندگان جهانی (B2Bs) موجود در فایل ضمیمه کد مشاوره 9393، رایزنان بازرگانی و نیز اتاق ها و شوراهای مشترک اقدام نمائید.