حوزه:  
کشور:  
سئوال:   با سلام خواهشمند است در صورت امکان راهنمایی فرمائید که آیا امکان صادرات کودهای شیمیایی نیترات آمونیم، سولفات آمونیم، مونو آمونیم فسفات و سوپرفسفات ساده به کشورهای همسایه وجود دارد و این مواد در لیست اقلام ممنوعیت صادراتی قراردارند یا نه
پاسخ:
در حال حاضر برای صدور 8 قلم کود شیمیایی باید مجوز اخذ شود. برای اطلاع از نوع و مرجع صدور به دفتر صادرات گمرک ایران مراجعه نمائید.