حوزه:  
کشور:  
سئوال:   با سلام ، ایا ارز مبادله ای به گروه کالایی اولویت 9 تعلق می گیرد؟ و چه زمانی ؟
پاسخ:
کالاهای گروه 9 قابل ورود با ارز مبادله ای است. مساله مزبور مرپوط به سازمان توسعه تجارت ایران است. جهت کسب اطلاعات به روز، به سایت www.tpo.ir و در قسمت بخشنامه های واردات (بخشنامه خطاب به ادارات استان ها برای ثبت سفارش) جستجو فرمائید.