آمار کل " صادرات به" کشور "" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 چين 26011100 سنگ آهن بهم فشرده نشده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 14,597,260,996 10,436,630,113,227 Rls. 1,009,086,049 $
2 1389 امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 1,034,374,737 6,761,802,429,884 Rls. 658,699,151 $
3 1389 چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 2,330,344,519 6,329,070,883,752 Rls. 612,810,555 $
4 1389 چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 803,049,134 5,462,316,474,701 Rls. 527,458,849 $
5 1389 چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 415,876,627 5,103,233,763,990 Rls. 494,849,512 $
6 1389 امارات متحده عربي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 380,860,758 4,582,759,876,047 Rls. 443,596,819 $
7 1389 هند 31021000 كودا وره حتي بصورت محلول درا ب 1,213,306,483 3,525,057,590,867 Rls. 341,889,486 $
8 1389 هنگ کنگ 08025010 انواع پسته خندان 41,882,214 3,080,851,375,087 Rls. 296,688,752 $
9 1389 ژاپن 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 409,714,378 2,999,481,658,218 Rls. 289,981,525 $
10 1389 هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 774,984,179 2,872,096,164,987 Rls. 278,329,483 $
11 1389 چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 401,281,870 2,797,585,595,566 Rls. 269,752,078 $
12 1389 ترکيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 29,756,054 2,750,370,586,168 Rls. 265,235,091 $
13 1389 عراق 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 3,260,854,278 2,620,645,628,359 Rls. 253,544,219 $
14 1389 عراق 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 32,081,650 2,253,738,814,036 Rls. 218,059,422 $
15 1389 عراق 08081000 سيب , تازه 219,763,463 2,047,357,897,423 Rls. 198,981,087 $
16 1389 امارات متحده عربي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 22,794,972 2,033,806,824,426 Rls. 196,032,713 $
17 1389 جمهوري کره 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 274,805,877 2,008,261,741,503 Rls. 195,479,289 $
18 1389 چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 217,819,310 1,948,504,322,703 Rls. 188,611,444 $
19 1389 اندونزي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 257,741,122 1,937,173,540,505 Rls. 187,738,510 $
20 1389 اندونزي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 251,639,104 1,893,534,325,111 Rls. 183,503,971 $
21 1389 امارات متحده عربي 71131990 زيورآلات ياجواهرآلات واجزاءآنهاازفلزات گرانبها(غيرازنقره )غير مذكور درجاي ديگر 5,471 1,843,514,327,534 Rls. 177,485,575 $
22 1389 بلژيک 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 152,435,780 1,825,256,950,697 Rls. 176,794,540 $
23 1389 امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 225,789,353 1,809,718,522,450 Rls. 174,479,320 $
24 1389 چين 29025000 ا ستيرن 165,559,014 1,742,172,359,789 Rls. 169,624,443 $
25 1389 امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 375,228,056 1,737,229,747,645 Rls. 168,463,199 $
26 1389 عراق 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمکعب 29,040,280 1,703,103,275,800 Rls. 164,419,450 $
27 1389 افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 15,414,302 1,560,205,567,554 Rls. 150,707,349 $
28 1389 چين 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 175,374,035 1,549,343,475,828 Rls. 150,753,774 $
29 1389 عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 48,993,526 1,535,975,854,474 Rls. 148,904,995 $
30 1389 عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 239,151,594 1,481,168,548,930 Rls. 143,917,444 $
31 1389 چين 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 106,688,390 1,367,357,090,113 Rls. 132,010,655 $
32 1389 جمهوري عربي سوريه 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 6,772,880 1,346,270,541,064 Rls. 130,093,670 $
33 1389 امارات متحده عربي 38140000 حلال هاورقيق کننده هاي آلي مرکب غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 195,493,303 1,312,493,720,168 Rls. 128,124,547 $
34 1389 چين 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 736,177,290 1,300,888,084,272 Rls. 125,605,724 $
35 1389 تايوان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 60,388,532 1,234,532,957,798 Rls. 119,516,565 $
36 1389 چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 2,694,494,224 1,189,145,209,901 Rls. 115,867,907 $
37 1389 عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 62,229,978 1,179,207,718,107 Rls. 114,172,165 $
38 1389 ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 100,049,500 1,156,276,166,209 Rls. 111,725,198 $
39 1389 هنگ کنگ 08025020 انواع پسته ناخندان (دهان بسته) 18,030,200 1,130,159,017,580 Rls. 108,736,650 $
40 1389 امارات متحده عربي 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 33,629 1,112,478,956,464 Rls. 107,258,172 $
41 1389 سنگاپور 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 136,045,260 1,100,944,238,890 Rls. 107,099,726 $
42 1389 آلمان 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 2,099,311 1,067,517,353,226 Rls. 102,984,749 $
43 1389 عراق 27101190 ساير روغنهاي سبک وفرآورده هابجزبنزين 157,069,414 1,035,639,763,442 Rls. 100,140,279 $
44 1389 چين 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 96,160,459 1,032,774,338,734 Rls. 100,690,814 $
45 1389 امارات متحده عربي 08025010 انواع پسته خندان 13,463,109 1,023,568,104,362 Rls. 98,770,820 $
46 1389 هلند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 439,952,027 1,005,477,243,584 Rls. 97,289,062 $
47 1389 ايتاليا 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 14,045,780 1,004,880,528,945 Rls. 96,214,435 $
48 1389 عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 123,607,155 943,354,730,698 Rls. 91,883,444 $
49 1389 عراق 04031090 ماست بجز فرآورده هاي تغذيه کودکان شيرخوا ر 97,275,700 942,850,023,547 Rls. 91,146,751 $
50 1389 عراق 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 275,525,758 932,586,573,277 Rls. 90,185,069 $
51 1389 ژاپن 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 128,570,693 904,427,072,748 Rls. 86,855,915 $
52 1389 جمهوري کره 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 124,213,100 901,598,359,737 Rls. 87,579,239 $
53 1389 امارات متحده عربي 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 343,705 895,682,717,237 Rls. 86,581,705 $
54 1389 عراق 21050000 ا نوا ع بستني وساير شربتهاي يخ زده حتي دا را ي کاکائو 42,384,252 869,489,156,559 Rls. 84,640,983 $
55 1389 فدراسيون روسيه 08025010 انواع پسته خندان 11,623,516 864,605,785,504 Rls. 83,735,284 $
56 1389 امارات متحده عربي 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 2,538 862,007,966,688 Rls. 82,905,851 $
57 1389 اسپانيا 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 25,221 861,616,327,725 Rls. 83,120,874 $
58 1389 هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 339,743,888 840,507,763,532 Rls. 81,214,433 $
59 1389 امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 120,531,223 827,581,081,844 Rls. 80,011,180 $
60 1389 پاکستان 27132000 قيرنفت 145,915,983 800,617,217,592 Rls. 77,501,261 $
61 1389 عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 60,123,206 786,136,470,843 Rls. 76,053,051 $
62 1389 عراق 03026900 سايرماهيها,تازه ياسردکردهكه درجاي ديگر مذكور يامشمول نباشد 19,298,011 781,991,004,096 Rls. 75,585,846 $
63 1389 ايالات متحده آمريکا 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 1,591,670 778,953,564,900 Rls. 75,003,954 $
64 1389 عراق 08071100 هندوا نه , تازه 291,459,180 774,834,325,636 Rls. 74,971,176 $
65 1389 امارات متحده عربي 10011090 گندم سخت به غيراز گندم دامي . 273,430,039 769,776,806,275 Rls. 73,826,108 $
66 1389 عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 62,177,972 768,102,926,561 Rls. 74,726,977 $
67 1389 امارات متحده عربي 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 119,339,561 741,687,396,658 Rls. 71,781,954 $
68 1389 استراليا 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 102,681,133 736,886,705,850 Rls. 71,262,580 $
69 1389 عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 25,667,066 729,264,749,452 Rls. 70,499,098 $
70 1389 جمهوري عربي سوريه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 9,830,742 717,633,949,341 Rls. 69,495,858 $
71 1389 عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 23,687,272 712,186,946,961 Rls. 68,782,564 $
72 1389 هند 27101920 روغن صنعتي 91,631,405 703,600,855,322 Rls. 68,188,806 $
73 1389 فيليپين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 100,098,672 698,237,301,264 Rls. 67,940,936 $
74 1389 هلند 72027000 فروموليبدن. 2,282,326 678,198,935,882 Rls. 65,548,812 $
75 1389 فيليپين 29012100 ا تيلن 98,868,791 672,882,855,814 Rls. 65,893,627 $
76 1389 پاکستان 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 67,573,355 667,314,807,766 Rls. 64,795,161 $
77 1389 جمهوري کره 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 261,281,415 666,098,055,872 Rls. 64,462,439 $
78 1389 عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 292,766,648 661,839,853,054 Rls. 63,963,448 $
79 1389 پاکستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 57,460,500 651,986,121,986 Rls. 63,018,289 $
80 1389 ترکمنستان 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 801,370,085 623,322,604,556 Rls. 60,412,403 $
81 1389 تايوان 29012100 ا تيلن 97,015,197 621,682,069,011 Rls. 59,451,803 $
82 1389 فيليپين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 86,080,058 607,391,729,306 Rls. 59,670,634 $
83 1389 هند 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 54,559,000 604,672,799,720 Rls. 58,288,200 $
84 1389 امارات متحده عربي 27101920 روغن صنعتي 73,749,798 597,818,771,336 Rls. 57,691,211 $
85 1389 ترکيه 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 42,246,060 580,538,781,641 Rls. 56,093,819 $
86 1389 ميانمار 27132000 قيرنفت 107,162,342 578,317,641,373 Rls. 55,866,259 $
87 1389 مالتا 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 9,000,000 571,230,000,000 Rls. 55,000,000 $
88 1389 فدراسيون روسيه 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 69,025,901 568,889,905,907 Rls. 55,200,753 $
89 1389 مالزي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 25,782,448 564,159,860,704 Rls. 54,480,140 $
90 1389 عراق 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 15,256,949 560,486,941,510 Rls. 54,115,203 $
91 1389 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لکتريکي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 75,233,755 558,272,946,000 Rls. 54,926,500 $
92 1389 اندونزي 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 41,195,853 529,592,362,841 Rls. 51,264,235 $
93 1389 هند 28020000 گل گوگرد, خالص (تصعيد شده )وگوگردمرسوب (پرسيپ تيد)، گوگردکلوئيدا ل 485,950,302 529,102,522,802 Rls. 51,088,933 $
94 1389 ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 22,954,186 526,953,461,190 Rls. 50,928,083 $
95 1389 ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 8,125,626 525,370,097,062 Rls. 50,779,488 $
96 1389 جيبوتي 27132000 قيرنفت 96,085,380 522,267,806,088 Rls. 50,349,313 $
97 1389 چين 28020000 گل گوگرد, خالص (تصعيد شده )وگوگردمرسوب (پرسيپ تيد)، گوگردکلوئيدا ل 606,184,805 515,397,330,775 Rls. 49,708,316 $
98 1389 افغانستان 27101190 ساير روغنهاي سبک وفرآورده هابجزبنزين 66,232,814 507,930,812,375 Rls. 49,042,079 $
99 1389 افغانستان 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 623,111,525 504,808,864,752 Rls. 48,847,109 $
100 1389 عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,063,679 504,777,572,763 Rls. 48,730,515 $
101 1389 عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 14,234,698 500,796,472,878 Rls. 48,429,801 $
102 1389 تايوان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 71,331,064 496,302,715,117 Rls. 48,766,549 $
103 1389 تايوان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 66,263,982 465,522,200,122 Rls. 45,737,186 $
104 1389 افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 3,057,550 464,609,095,112 Rls. 44,833,890 $
105 1389 بنگلادش 27132000 قيرنفت 84,646,679 456,319,908,895 Rls. 44,157,129 $
106 1389 هند 38170010 ا کليل بنزن خطي (lab) 30,026,403 455,832,135,024 Rls. 44,093,330 $
107 1389 عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 19,148,818 451,964,926,286 Rls. 43,755,799 $
108 1389 آلمان 08025010 انواع پسته خندان 5,773,175 438,477,873,112 Rls. 42,442,981 $
109 1389 چين 29094300 ا ترهاي مو نو بوتيليک ا تيلن گليکول يادي ا تيلن گليکول 40,245,000 432,895,407,675 Rls. 41,804,811 $
110 1389 جمهوري عربي سوريه 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 14,994 430,427,716,000 Rls. 41,748,566 $
111 1389 امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 11,888,104 430,262,891,043 Rls. 41,560,364 $
112 1389 افغانستان 27132000 قيرنفت 87,329,312 429,171,464,400 Rls. 41,495,608 $
113 1389 چين 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 399,530,602 420,447,553,329 Rls. 40,763,078 $
114 1389 بلژيک 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 35,155,500 418,087,483,156 Rls. 40,609,543 $
115 1389 هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 34,948,456 413,501,391,558 Rls. 39,940,274 $
116 1389 جمهوري کره 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 40,597,202 412,773,739,666 Rls. 39,982,191 $
117 1389 عراق 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 152,195,528 411,682,617,224 Rls. 39,617,120 $
118 1389 ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 17,877,528 407,901,727,902 Rls. 39,441,022 $
119 1389 عراق 04013000 شيروخامه شيرکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز6درصدباشد ,تغليظ نشده ياشيرين نشده 15,650,893 402,060,202,146 Rls. 38,908,258 $
120 1389 اندونزي 29012100 ا تيلن 55,047,190 399,616,894,106 Rls. 39,112,167 $
121 1389 عراق 08025010 انواع پسته خندان 4,967,821 398,025,754,155 Rls. 38,470,672 $
122 1389 عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 15,232,830 392,966,721,068 Rls. 37,985,554 $
123 1389 عراق 25239010 سيمان کوره بلند 483,069,850 388,412,595,240 Rls. 37,627,678 $
124 1389 هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 42,198,000 385,449,759,076 Rls. 37,402,576 $
125 1389 عراق 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 349,919,272 384,858,744,493 Rls. 37,354,289 $
126 1389 افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 14,701,264 383,515,533,404 Rls. 37,029,642 $
127 1389 امارات متحده عربي 79011100 روي, غيرممزوج, باخلوص 99/99%يابيشتر،به صورت كارنشده 17,592,933 382,611,540,860 Rls. 37,062,134 $
128 1389 چين 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 27,832,750 382,575,565,133 Rls. 37,824,273 $
129 1389 سري لانکا 27132000 قيرنفت 72,577,072 382,404,355,772 Rls. 37,054,504 $
130 1389 عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 11,264,412 378,907,633,617 Rls. 36,749,993 $
131 1389 عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 59,253,622 377,061,031,033 Rls. 36,406,572 $
132 1389 هند 29152100 ا سيدا ستيک 93,915,087 375,903,736,847 Rls. 36,412,868 $
133 1389 چين 29094100 2,2- ا کسي دي ا تانول (دي ا تيلن گليکول ) 33,536,642 373,050,032,512 Rls. 36,196,220 $
134 1389 هند 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 43,302,305 371,338,018,481 Rls. 35,858,656 $
135 1389 امارات متحده عربي 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 11,478,000 368,272,098,000 Rls. 35,560,208 $
136 1389 هند 27132000 قيرنفت 80,156,983 366,965,152,710 Rls. 35,575,750 $
137 1389 اندونزي 27111410 اتيلن, پروپيلن, بوتيلن وبوتادين مايع شده درظروف کمترا زيکهزا رسانتي مترمکعب . 43,538,239 363,672,045,321 Rls. 35,128,400 $
138 1389 عراق 07019000 ساير سيب زمينيها ,تازه يا سردکرده 87,588,505 363,511,520,956 Rls. 35,004,758 $
139 1389 چين 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 28,768,500 363,233,628,748 Rls. 34,949,170 $
140 1389 هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 28,103,658 346,626,069,328 Rls. 33,507,781 $
141 1389 افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 16,069,987 344,467,699,654 Rls. 33,303,886 $
142 1389 جمهوري کره 28141000 آمونياک بدون آ ب 93,459,792 342,543,030,251 Rls. 34,582,547 $
143 1389 پاکستان 09092090 تخم گشنيز بجز رديفهاي 09092010و09092020 12,704,151 329,618,959,972 Rls. 31,760,452 $
144 1389 آلمان 05040000 روده, بادکنک وشکمبه حيوا نات غيرا زماهي,تازه, سردکرده, ...يادودي, کامل ياقطعه 823,092 328,999,321,585 Rls. 31,808,820 $
145 1389 آذربايجان 07019000 ساير سيب زمينيها ,تازه يا سردکرده 79,137,351 327,498,718,976 Rls. 31,644,616 $
146 1389 جمهوري عربي سوريه 08025030 مغز پسته 2,690,750 326,822,547,890 Rls. 31,558,943 $
147 1389 لبنان 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 362,849 326,663,555,470 Rls. 31,502,422 $
148 1389 عراق 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 4,904,138 322,081,356,674 Rls. 31,211,851 $
149 1389 بلژيک 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 26,799,000 321,241,615,455 Rls. 31,641,384 $
150 1389 عمان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 50,755,130 320,647,919,194 Rls. 30,930,992 $
151 1389 هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 14,619,906 320,169,154,344 Rls. 31,101,906 $
152 1389 جمهوري عربي سوريه 84118100 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت حدا کثر5000کيلووا ت 380,000 320,089,725,882 Rls. 30,816,379 $
153 1389 تايوان 29012400 بوتا - 1,3- دي ان و ا يزوپرن 30,567,760 317,436,286,639 Rls. 30,755,780 $
154 1389 بلژيک 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 65,026,450 311,556,999,065 Rls. 30,458,176 $
155 1389 پاکستان 08025010 انواع پسته خندان 4,142,750 311,309,765,120 Rls. 30,058,380 $
156 1389 عراق 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيک 4,974,900 306,040,415,016 Rls. 29,585,976 $
157 1389 ايتاليا 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 131,034,337 305,476,479,694 Rls. 29,730,777 $
158 1389 هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 1,281,048 305,216,125,006 Rls. 29,468,972 $
159 1389 تايوان 28141000 آمونياک بدون آ ب 88,829,921 304,689,243,370 Rls. 29,238,331 $
160 1389 عراق 34022010 دترجنت قالبي پودر،مايع ،گرانول ،قرص ،ژل ،كنسانتره وساير فرآورده هاي همانند بابسته بندي 5 كيلوگرم وكمترمناسب براي شستشو وپاكيزگي دستي 42,944,124 302,912,491,943 Rls. 29,338,147 $
161 1389 آذربايجان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 617,518,070 302,625,350,601 Rls. 29,350,034 $
162 1389 امارات متحده عربي 08025030 مغز پسته 2,496,583 301,249,369,294 Rls. 29,226,149 $
163 1389 هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 14,352,842 299,286,215,265 Rls. 29,019,798 $
164 1389 پاکستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 5,621,135 295,627,232,502 Rls. 28,610,752 $
165 1389 هند 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 33,705,902 295,420,683,552 Rls. 28,872,022 $
166 1389 ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 3,137,426 293,468,145,904 Rls. 28,431,814 $
167 1389 افغانستان 34022010 دترجنت قالبي پودر،مايع ،گرانول ،قرص ،ژل ،كنسانتره وساير فرآورده هاي همانند بابسته بندي 5 كيلوگرم وكمترمناسب براي شستشو وپاكيزگي دستي 40,776,185 290,739,153,823 Rls. 28,081,081 $
168 1389 ايتاليا 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 512,002 288,558,688,739 Rls. 27,816,673 $
169 1389 هند 79011100 روي, غيرممزوج, باخلوص 99/99%يابيشتر،به صورت كارنشده 13,519,670 286,368,383,761 Rls. 27,737,292 $
170 1389 هند 29022000 بنزن 32,646,541 284,582,138,560 Rls. 27,878,114 $
171 1389 عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 12,196,266 279,552,449,917 Rls. 26,986,569 $
172 1389 افغانستان 27101110 بنزين 17,082,458 275,007,692,890 Rls. 26,833,507 $
173 1389 جمهوري عربي سوريه 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيک 5,288,345 273,273,548,899 Rls. 26,440,707 $
174 1389 فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 13,139,930 272,405,816,640 Rls. 26,305,693 $
175 1389 چين 29012100 ا تيلن 43,534,222 271,354,766,265 Rls. 26,175,274 $
176 1389 ژاپن 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 115,855,391 267,606,590,076 Rls. 25,884,591 $
177 1389 جمهوري کره 29012400 بوتا - 1,3- دي ان و ا يزوپرن 21,525,715 265,650,884,810 Rls. 25,625,163 $
178 1389 ايتاليا 29012100 ا تيلن 38,504,098 262,788,953,814 Rls. 25,309,345 $
179 1389 افغانستان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 38,261,146 262,381,046,650 Rls. 25,382,145 $
180 1389 کنيا 27132000 قيرنفت 47,863,003 261,447,873,259 Rls. 25,292,826 $
181 1389 هند 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 31,952,774 260,480,085,260 Rls. 25,141,250 $
182 1389 افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 7,083,266 255,787,637,270 Rls. 24,736,957 $
183 1389 عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 2,183,634 255,338,076,604 Rls. 24,714,107 $
184 1389 هند 29023000 تولوئن 36,825,492 253,984,063,853 Rls. 24,700,139 $
185 1389 ترکمنستان 08081000 سيب , تازه 30,689,603 252,106,448,820 Rls. 24,481,304 $
186 1389 آذربايجان 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 325,497,592 250,889,814,404 Rls. 24,228,618 $
187 1389 هلند 38140000 حلال هاورقيق کننده هاي آلي مرکب غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 45,350,000 246,183,685,000 Rls. 23,770,000 $
188 1389 هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 31,199,403 245,920,503,038 Rls. 23,698,387 $
189 1389 ترکمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,283,544 245,285,802,615 Rls. 23,683,093 $
190 1389 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 73081000 پل وقطعات پل ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 17,114,550 244,471,129,152 Rls. 23,660,853 $
191 1389 عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 11,748,060 243,148,010,810 Rls. 23,515,425 $
192 1389 تايلند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 89,925,795 241,230,959,714 Rls. 23,422,971 $
193 1389 عراق 27101110 بنزين 35,555,503 240,983,515,365 Rls. 23,305,321 $
194 1389 عراق 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 297,289,849 240,470,075,385 Rls. 23,393,928 $
195 1389 هند 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 133,305,920 240,454,509,216 Rls. 23,194,831 $
196 1389 هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 26,480,093 239,222,257,779 Rls. 23,447,927 $
197 1389 جمهوري عربي سوريه 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 2,854,274 239,028,390,931 Rls. 23,148,681 $
198 1389 عراق 08105000 کيوي, تازه 24,967,781 237,815,483,323 Rls. 23,032,805 $
199 1389 عراق 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 36,993,999 237,071,327,628 Rls. 22,950,759 $
200 1389 امارات متحده عربي 27112990 سايرگازهاي نفتي وهيدروکربورهاي گازي درظروف يکهزا رسانتيمترمکعب وبيشتربجزگازطبيعي 40,480,641 235,600,569,487 Rls. 22,669,159 $
مجموع کل
179,877,467,255,633 ريال
مجموع کل
17,414,293,072 دلار