صفحه اصلی |   درباره اتاق تهران  | هیئت نمایندگان  | هیئت رئیسه  | تماس با ما  | نقشه سایت
جستجو
 English

 آمار

 

آمار کل " صادرات به" کشور "" سال "1389"
خروجی اکسل - Excel
« قبلی [3] [2] [1]  
ردیف سال کشور شماره تعرفه توضیحات تعرفه وزن (کیلو گرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
1 1389 چين 26011100 سنگ آهن بهم فشرده نشده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 14,597,260,996 10,436,630,113,227 Rls. 1,009,086,049 $
2 1389 امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 1,034,374,737 6,761,802,429,884 Rls. 658,699,151 $
3 1389 چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 2,330,344,519 6,329,070,883,752 Rls. 612,810,555 $
4 1389 چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 803,049,134 5,462,316,474,701 Rls. 527,458,849 $
5 1389 چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 415,876,627 5,103,233,763,990 Rls. 494,849,512 $
6 1389 امارات متحده عربي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 380,860,758 4,582,759,876,047 Rls. 443,596,819 $
7 1389 هند 31021000 كودا وره حتي بصورت محلول درا ب 1,213,306,483 3,525,057,590,867 Rls. 341,889,486 $
8 1389 هنگ کنگ 08025010 انواع پسته خندان 41,882,214 3,080,851,375,087 Rls. 296,688,752 $
9 1389 ژاپن 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 409,714,378 2,999,481,658,218 Rls. 289,981,525 $
10 1389 هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 774,984,179 2,872,096,164,987 Rls. 278,329,483 $
11 1389 چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 401,281,870 2,797,585,595,566 Rls. 269,752,078 $
12 1389 ترکيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 29,756,054 2,750,370,586,168 Rls. 265,235,091 $
13 1389 عراق 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 3,260,854,278 2,620,645,628,359 Rls. 253,544,219 $
14 1389 عراق 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 32,081,650 2,253,738,814,036 Rls. 218,059,422 $
15 1389 عراق 08081000 سيب , تازه 219,763,463 2,047,357,897,423 Rls. 198,981,087 $
16 1389 امارات متحده عربي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 22,794,972 2,033,806,824,426 Rls. 196,032,713 $
17 1389 جمهوري کره 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 274,805,877 2,008,261,741,503 Rls. 195,479,289 $
18 1389 چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 217,819,310 1,948,504,322,703 Rls. 188,611,444 $
19 1389 اندونزي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 257,741,122 1,937,173,540,505 Rls. 187,738,510 $
20 1389 اندونزي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 251,639,104 1,893,534,325,111 Rls. 183,503,971 $
21 1389 امارات متحده عربي 71131990 زيورآلات ياجواهرآلات واجزاءآنهاازفلزات گرانبها(غيرازنقره )غير مذكور درجاي ديگر 5,471 1,843,514,327,534 Rls. 177,485,575 $
22 1389 بلژيک 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 152,435,780 1,825,256,950,697 Rls. 176,794,540 $
23 1389 امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 225,789,353 1,809,718,522,450 Rls. 174,479,320 $
24 1389 چين 29025000 ا ستيرن 165,559,014 1,742,172,359,789 Rls. 169,624,443 $
25 1389 امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 375,228,056 1,737,229,747,645 Rls. 168,463,199 $
26 1389 عراق 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمکعب 29,040,280 1,703,103,275,800 Rls. 164,419,450 $
27 1389 افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 15,414,302 1,560,205,567,554 Rls. 150,707,349 $
28 1389 چين 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 175,374,035 1,549,343,475,828 Rls. 150,753,774 $
29 1389 عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 48,993,526 1,535,975,854,474 Rls. 148,904,995 $
30 1389 عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 239,151,594 1,481,168,548,930 Rls. 143,917,444 $
31 1389 چين 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 106,688,390 1,367,357,090,113 Rls. 132,010,655 $
32 1389 جمهوري عربي سوريه 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 6,772,880 1,346,270,541,064 Rls. 130,093,670 $
33 1389 امارات متحده عربي 38140000 حلال هاورقيق کننده هاي آلي مرکب غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 195,493,303 1,312,493,720,168 Rls. 128,124,547 $
34 1389 چين 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 736,177,290 1,300,888,084,272 Rls. 125,605,724 $
35 1389 تايوان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 60,388,532 1,234,532,957,798 Rls. 119,516,565 $
36 1389 چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 2,694,494,224 1,189,145,209,901 Rls. 115,867,907 $
37 1389 عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 62,229,978 1,179,207,718,107 Rls. 114,172,165 $
38 1389 ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 100,049,500 1,156,276,166,209 Rls. 111,725,198 $
39 1389 هنگ کنگ 08025020 انواع پسته ناخندان (دهان بسته) 18,030,200 1,130,159,017,580 Rls. 108,736,650 $
40 1389 امارات متحده عربي 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 33,629 1,112,478,956,464 Rls. 107,258,172 $
41 1389 سنگاپور 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 136,045,260 1,100,944,238,890 Rls. 107,099,726 $
42 1389 آلمان 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 2,099,311 1,067,517,353,226 Rls. 102,984,749 $
43 1389 عراق 27101190 ساير روغنهاي سبک وفرآورده هابجزبنزين 157,069,414 1,035,639,763,442 Rls. 100,140,279 $
44 1389 چين 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 96,160,459 1,032,774,338,734 Rls. 100,690,814 $
45 1389 امارات متحده عربي 08025010 انواع پسته خندان 13,463,109 1,023,568,104,362 Rls. 98,770,820 $
46 1389 هلند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 439,952,027 1,005,477,243,584 Rls. 97,289,062 $
47 1389 ايتاليا 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 14,045,780 1,004,880,528,945 Rls. 96,214,435 $
48 1389 عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 123,607,155 943,354,730,698 Rls. 91,883,444 $
49 1389 عراق 04031090 ماست بجز فرآورده هاي تغذيه کودکان شيرخوا ر 97,275,700 942,850,023,547 Rls. 91,146,751 $
50 1389 عراق 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 275,525,758 932,586,573,277 Rls. 90,185,069 $
51 1389 ژاپن 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 128,570,693 904,427,072,748 Rls. 86,855,915 $
52 1389 جمهوري کره 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 124,213,100 901,598,359,737 Rls. 87,579,239 $
53 1389 امارات متحده عربي 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 343,705 895,682,717,237 Rls. 86,581,705 $
54 1389 عراق 21050000 ا نوا ع بستني وساير شربتهاي يخ زده حتي دا را ي کاکائو 42,384,252 869,489,156,559 Rls. 84,640,983 $
55 1389 فدراسيون روسيه 08025010 انواع پسته خندان 11,623,516 864,605,785,504 Rls. 83,735,284 $
56 1389 امارات متحده عربي 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 2,538 862,007,966,688 Rls. 82,905,851 $
57 1389 اسپانيا 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 25,221 861,616,327,725 Rls. 83,120,874 $
58 1389 هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 339,743,888 840,507,763,532 Rls. 81,214,433 $
59 1389 امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 120,531,223 827,581,081,844 Rls. 80,011,180 $
60 1389 پاکستان 27132000 قيرنفت 145,915,983 800,617,217,592 Rls. 77,501,261 $
61 1389 عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 60,123,206 786,136,470,843 Rls. 76,053,051 $
62 1389 عراق 03026900 سايرماهيها,تازه ياسردکردهكه درجاي ديگر مذكور يامشمول نباشد 19,298,011 781,991,004,096 Rls. 75,585,846 $
63 1389 ايالات متحده آمريکا 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 1,591,670 778,953,564,900 Rls. 75,003,954 $
64 1389 عراق 08071100 هندوا نه , تازه 291,459,180 774,834,325,636 Rls. 74,971,176 $
65 1389 امارات متحده عربي 10011090 گندم سخت به غيراز گندم دامي . 273,430,039 769,776,806,275 Rls. 73,826,108 $
66 1389 عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 62,177,972 768,102,926,561 Rls. 74,726,977 $
67 1389 امارات متحده عربي 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 119,339,561 741,687,396,658 Rls. 71,781,954 $
68 1389 استراليا 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 102,681,133 736,886,705,850 Rls. 71,262,580 $
69 1389 عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 25,667,066 729,264,749,452 Rls. 70,499,098 $
70 1389 جمهوري عربي سوريه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 9,830,742 717,633,949,341 Rls. 69,495,858 $
71 1389 عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 23,687,272 712,186,946,961 Rls. 68,782,564 $
72 1389 هند 27101920 روغن صنعتي 91,631,405 703,600,855,322 Rls. 68,188,806 $
73 1389 فيليپين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 100,098,672 698,237,301,264 Rls. 67,940,936 $
74 1389 هلند 72027000 فروموليبدن. 2,282,326 678,198,935,882 Rls. 65,548,812 $
75 1389 فيليپين 29012100 ا تيلن 98,868,791 672,882,855,814 Rls. 65,893,627 $
76 1389 پاکستان 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 67,573,355 667,314,807,766 Rls. 64,795,161 $
77 1389 جمهوري کره 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 261,281,415 666,098,055,872 Rls. 64,462,439 $
78 1389 عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 292,766,648 661,839,853,054 Rls. 63,963,448 $
79 1389 پاکستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 57,460,500 651,986,121,986 Rls. 63,018,289 $
80 1389 ترکمنستان 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 801,370,085 623,322,604,556 Rls. 60,412,403 $
81 1389 تايوان 29012100 ا تيلن 97,015,197 621,682,069,011 Rls. 59,451,803 $
82 1389 فيليپين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 86,080,058 607,391,729,306 Rls. 59,670,634 $
83 1389 هند 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 54,559,000 604,672,799,720 Rls. 58,288,200 $
84 1389 امارات متحده عربي 27101920 روغن صنعتي 73,749,798 597,818,771,336 Rls. 57,691,211 $
85 1389 ترکيه 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 42,246,060 580,538,781,641 Rls. 56,093,819 $
86 1389 ميانمار 27132000 قيرنفت 107,162,342 578,317,641,373 Rls. 55,866,259 $
87 1389 مالتا 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 9,000,000 571,230,000,000 Rls. 55,000,000 $
88 1389 فدراسيون روسيه 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 69,025,901 568,889,905,907 Rls. 55,200,753 $
89 1389 مالزي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 25,782,448 564,159,860,704 Rls. 54,480,140 $
90 1389 عراق 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 15,256,949 560,486,941,510 Rls. 54,115,203 $
91 1389 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لکتريکي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 75,233,755 558,272,946,000 Rls. 54,926,500 $
92 1389 اندونزي 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 41,195,853 529,592,362,841 Rls. 51,264,235 $
93 1389 هند 28020000 گل گوگرد, خالص (تصعيد شده )وگوگردمرسوب (پرسيپ تيد)، گوگردکلوئيدا ل 485,950,302 529,102,522,802 Rls. 51,088,933 $
94 1389 ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 22,954,186 526,953,461,190 Rls. 50,928,083 $
95 1389 ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 8,125,626 525,370,097,062 Rls. 50,779,488 $
96 1389 جيبوتي 27132000 قيرنفت 96,085,380 522,267,806,088 Rls. 50,349,313 $
97 1389 چين 28020000 گل گوگرد, خالص (تصعيد شده )وگوگردمرسوب (پرسيپ تيد)، گوگردکلوئيدا ل 606,184,805 515,397,330,775 Rls. 49,708,316 $
98 1389 افغانستان 27101190 ساير روغنهاي سبک وفرآورده هابجزبنزين 66,232,814 507,930,812,375 Rls. 49,042,079 $
99 1389 افغانستان 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 623,111,525 504,808,864,752 Rls. 48,847,109 $
100 1389 عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,063,679 504,777,572,763 Rls. 48,730,515 $
مجموع کل:
146,679,102,562,053 ریال
مجموع کل:
14,197,276,906 دلار
« قبلی [3] [2] [1]  

 

 

مشاوره بازاریابی صادراتی  » مشاوره عضویت و کارت بازرگانی مشاوره حقوقی مشاوره بیمه تامین اجتماعی  » مشاوره امور گمرکی  » مشاوره امور مالیاتی  » مشاوره امور بانکی مشاوره گواهی مبداء دریافت تمامی مشاوره های
شش سال اخیر (سال 85 -92.7 )
1) آمار و نمودار صادرات 4 ماهه اول سال 1394 (کشور - تعرفه) 2) آمار و نمودار واردات 4 ماهه اول سال 1394 (کشور - تعرفه) 3) آمار و نمودار صادرات 4 ماهه اول سال 1394 (کشور - گمرک - تعرفه) 4) آمار و نمودار واردات 4 ماهه اول سال 1394 (کشور - گمرک - تعرفه) 5) آمار و نمودار صادرات 2 ماه اول 1393 (نحوه حمل و نقل - تعرفه) 6) آمار و نمودار واردات 2 ماه اول 1393 (نحوه حمل و نقل - تعرفه) 7) آمار و نمودار صادرات 6 ماه اول 1393 بر اساس استان تولید کالا آمار مقایسه ای صادرات و واردات سال 1393 ج.ا.ایران   » آمار کل صادرات و واردات از سال 80 الی 92 ج.ا.ایران   »
آمار کل صادرات و واردات سال 1392 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1391 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1390 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1389 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1388 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1387 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1386 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1385 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1384 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1383 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1382 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1381 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1380 ج.ا.ایران
گزارش تراز بازرگاني اردیبهشت ماه 1393 آمار صادرات از سال 80 تا 91 با فرمت Excel آمار واردات از سال 80 تا 91 با فرمت Excel
 

 

 

 

 

شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه سازمان توسعه و تجارت گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان امور مالیاتی کشور سازمان بورس اوراق بهادار سامانه کارت هوشمند بازرگانی
صفحه اصلی | درباره اتاق تهران | هیئت نمایندگان | هیئت رئیسه | تماس با ما | نقشه سایت
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می باشد
آدرس: تهران - خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) - روبروی خیابان بیست و یکم - پلاک 82         رایانامه: info@tccim.ir