صفحه اصلی |   درباره اتاق تهران  | هیئت نمایندگان  | هیئت رئیسه  | تماس با ما  | نقشه سایت
جستجو
English

 آمار کل " صادرات به" کشور "هند"

 

آمار کل " صادرات به" کشور "هند"

« قبلی [3] [2] [1]  
ردیف سال کشور شماره تعرفه توضیحات تعرفه وزن (کیلو گرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
1 1389 هند 31021000 كودا وره حتي بصورت محلول درا ب 1,213,306,483 3,525,057,590,867 Rls. 341,889,486 $
2 1389 هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 774,984,179 2,872,096,164,987 Rls. 278,329,483 $
3 1389 هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 339,743,888 840,507,763,532 Rls. 81,214,433 $
4 1389 هند 27101920 روغن صنعتي 91,631,405 703,600,855,322 Rls. 68,188,806 $
5 1389 هند 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 54,559,000 604,672,799,720 Rls. 58,288,200 $
6 1389 هند 28020000 گل گوگرد, خالص (تصعيد شده )وگوگردمرسوب (پرسيپ تيد)، گوگردکلوئيدا ل 485,950,302 529,102,522,802 Rls. 51,088,933 $
7 1389 هند 38170010 ا کليل بنزن خطي (lab) 30,026,403 455,832,135,024 Rls. 44,093,330 $
8 1389 هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 34,948,456 413,501,391,558 Rls. 39,940,274 $
9 1389 هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 42,198,000 385,449,759,076 Rls. 37,402,576 $
10 1389 هند 29152100 ا سيدا ستيک 93,915,087 375,903,736,847 Rls. 36,412,868 $
11 1389 هند 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 43,302,305 371,338,018,481 Rls. 35,858,656 $
12 1389 هند 27132000 قيرنفت 80,156,983 366,965,152,710 Rls. 35,575,750 $
13 1389 هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 28,103,658 346,626,069,328 Rls. 33,507,781 $
14 1389 هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 14,619,906 320,169,154,344 Rls. 31,101,906 $
15 1389 هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 14,352,842 299,286,215,265 Rls. 29,019,798 $
16 1389 هند 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 33,705,902 295,420,683,552 Rls. 28,872,022 $
17 1389 هند 79011100 روي, غيرممزوج, باخلوص 99/99%يابيشتر،به صورت كارنشده 13,519,670 286,368,383,761 Rls. 27,737,292 $
18 1389 هند 29022000 بنزن 32,646,541 284,582,138,560 Rls. 27,878,114 $
19 1389 هند 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 31,952,774 260,480,085,260 Rls. 25,141,250 $
20 1389 هند 29023000 تولوئن 36,825,492 253,984,063,853 Rls. 24,700,139 $
21 1389 هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 31,199,403 245,920,503,038 Rls. 23,698,387 $
22 1389 هند 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 133,305,920 240,454,509,216 Rls. 23,194,831 $
23 1389 هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 26,480,093 239,222,257,779 Rls. 23,447,927 $
24 1389 هند 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 15,658,449 215,537,470,800 Rls. 21,503,855 $
25 1389 هند 29321200 2-فورآلدئيد (فورفورال ) 55,507,710 207,705,004,169 Rls. 20,178,089 $
26 1389 هند 08025010 انواع پسته خندان 2,583,871 205,253,367,083 Rls. 19,731,468 $
27 1389 هند 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 12,775,848 197,212,564,361 Rls. 19,154,243 $
28 1389 هند 27101930 گريس 21,833,511 179,181,140,959 Rls. 17,350,109 $
29 1389 هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 14,343,075 175,077,241,772 Rls. 16,888,191 $
30 1389 هند 27129020 ا سلاک وا کس (slack wax) 22,219,578 157,808,018,882 Rls. 15,300,402 $
31 1389 هند 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 22,163,870 138,235,026,808 Rls. 13,365,623 $
32 1389 هند 10011090 گندم سخت به غيراز گندم دامي . 47,479,867 133,059,280,988 Rls. 12,819,564 $
33 1389 هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,730,524 115,666,439,505 Rls. 11,160,891 $
34 1389 هند 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 10,679,450 111,621,265,926 Rls. 10,966,418 $
35 1389 هند 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 3,076 106,177,199,850 Rls. 10,243,255 $
36 1389 هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 726,043 100,225,576,162 Rls. 9,660,318 $
37 1389 هند 26011100 سنگ آهن بهم فشرده نشده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 115,151,458 95,741,511,195 Rls. 9,212,115 $
38 1389 هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 1,431,690 94,405,945,830 Rls. 9,155,848 $
39 1389 هند 25030090 ساير گوگردهاا ز هرنوع تصفيه شده 65,463,541 92,948,728,628 Rls. 9,107,516 $
40 1389 هند 27101940 فوتس ا ويل (foots oil ) 24,183,807 86,911,947,674 Rls. 8,396,870 $
41 1389 هند 08025030 مغز پسته 695,455 81,876,767,644 Rls. 7,909,069 $
42 1389 هند 29025000 ا ستيرن 7,705,464 73,050,988,562 Rls. 7,159,853 $
43 1389 هند 29031500 1,2 -دي کلروا تان (ا تيلن دي کلريد) 14,800,000 65,691,398,950 Rls. 6,352,797 $
44 1389 هند 29012100 ا تيلن 9,333,766 64,673,661,513 Rls. 6,225,669 $
45 1389 هند 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 2,587,200 64,621,659,804 Rls. 6,276,812 $
46 1389 هند 25201000 سنگ گچ ; ا نيدريت 505,848,925 62,554,867,580 Rls. 6,074,574 $
47 1389 هند 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 8,221,916 59,784,275,985 Rls. 5,791,725 $
48 1389 هند 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 4,447,500 56,998,430,628 Rls. 5,465,669 $
49 1389 هند 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 55,000,000 51,286,950,000 Rls. 4,950,000 $
50 1389 هند 29024200 متاا کسيلن (xylene-m) 5,742,953 51,117,391,228 Rls. 5,111,228 $
51 1389 هند 27075000 ساير مخلوط هيدروکربورهاي بودا ر (Aromatic)كه دردرجه 250سانتيگراد طبق روش astmd86 بيش از65درصد حجمي آن تقطير شود 8,488,717 50,939,753,317 Rls. 4,892,299 $
52 1389 هند 40022000 کائوچوي بوتادين 3,930,960 46,271,620,452 Rls. 4,460,096 $
53 1389 هند 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 10,200,000 45,979,315,200 Rls. 4,592,421 $
54 1389 هند 47079000 آخال وخرده ريز(بازيافتي)ا زسايرکاغذهاومقوا ها 14,364,707 45,056,844,750 Rls. 4,352,594 $
55 1389 هند 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 2,877,450 39,475,514,974 Rls. 3,825,712 $
56 1389 هند 29173500 ا نيدريد فتاليک 2,615,000 38,309,782,494 Rls. 3,715,999 $
57 1389 هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 1,316,226 36,328,959,260 Rls. 3,504,768 $
58 1389 هند 29336100 ملامين 2,750,000 32,447,453,000 Rls. 3,181,000 $
59 1389 هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 10,064,000 31,817,050,490 Rls. 3,065,568 $
60 1389 هند 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 1,768,000 31,078,518,900 Rls. 3,018,600 $
61 1389 هند 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 1,490,580 30,879,627,097 Rls. 3,062,789 $
62 1389 هند 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 10,991,078 27,463,008,334 Rls. 2,655,611 $
63 1389 هند 72042100 قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج زنگ نزن. 8,676,674 26,030,097,503 Rls. 2,517,406 $
64 1389 هند 31023000 نيترا ت آمونيوم حتي محلول در آب 14,800,000 25,172,076,600 Rls. 2,458,500 $
65 1389 هند 29024100 ا ورتوا کسيلن ( o-xylene ) 3,081,673 23,083,262,873 Rls. 2,209,559 $
66 1389 هند 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 1,785,000 22,329,141,636 Rls. 2,201,629 $
67 1389 هند 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 11,594,670 21,930,489,437 Rls. 2,115,875 $
68 1389 هند 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 1,320,970 21,646,732,928 Rls. 2,086,520 $
69 1389 هند 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 620 20,868,862,468 Rls. 2,058,551 $
70 1389 هند 74094000 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس -نيکل يامس -نيکل -روي ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر. 251,391 20,815,768,980 Rls. 2,018,280 $
71 1389 هند 26201900 خاکسترو رسوبات حاوي عمدتا "فلز روي (باستثناي ماتهاي گالوانيزاسيون ) 3,048,800 20,286,279,790 Rls. 1,962,753 $
72 1389 هند 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,734,500 19,765,401,312 Rls. 1,918,957 $
73 1389 هند 29299000 سايرترکيبات داراي ديگرعوامل ازته غير از ايزوسياناتها 660,000 19,392,119,400 Rls. 1,880,403 $
74 1389 هند 78019100 سرب بصورت کارنشده, دا را ي آنتيموا ن به عنوا ن عنصر ديگري كه برحسب وزن اولويت دارد 740,450 18,136,940,557 Rls. 1,754,844 $
75 1389 هند 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 1,738,557 17,989,241,433 Rls. 1,738,557 $
76 1389 هند 27101910 روغن موتور 1,659,300 17,749,162,339 Rls. 1,710,785 $
77 1389 هند 29391910 نوسکاپين هيدروکلرا يد 4,350 16,959,827,850 Rls. 1,641,264 $
78 1389 هند 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 712,000 16,337,538,252 Rls. 1,569,244 $
79 1389 هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 697,866 16,009,030,772 Rls. 1,548,740 $
80 1389 هند 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 2,081,540 15,706,570,978 Rls. 1,508,502 $
81 1389 هند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 571,400 15,677,622,738 Rls. 1,518,702 $
82 1389 هند 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 30,100,000 15,655,335,000 Rls. 1,505,000 $
83 1389 هند 47073000 آخال وخرده ريزا زکاغذمقوا ي ساخته شده از خمير مکانيکي مثلا ازروزنامه, اوراق چاپي همانند 3,650,830 15,368,122,906 Rls. 1,489,987 $
84 1389 هند 29072300 4,4- ا يزوپروپيليون دي فنل (بيس ا , دي فنيلول پروپان ) وا ملاح ا ن 622,510 14,173,434,668 Rls. 1,372,966 $
85 1389 هند 27121020 ژله کابل 1,351,338 14,045,219,903 Rls. 1,351,338 $
86 1389 هند 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 174,060 12,763,696,473 Rls. 1,231,265 $
87 1389 هند 29391110 کدئين فسفات 2,500 11,655,225,000 Rls. 1,125,000 $
88 1389 هند 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 12,995,531 11,538,261,552 Rls. 1,156,602 $
89 1389 هند 13019000 گم لاك ,صمغ ها ,رزين ها ,صمغ هاي رزيني اولئورزين هابصورت طبيعي غبراز صمغ عربي 70,853 11,349,621,912 Rls. 1,098,533 $
90 1389 هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,707,400 11,279,875,361 Rls. 1,126,081 $
91 1389 هند 29051400 سايربوتانول ها ,که درجاي ديگري مذکور نباشند 560,000 11,018,109,200 Rls. 1,055,600 $
92 1389 هند 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 259,692 10,788,943,600 Rls. 1,038,768 $
93 1389 هند 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 990,000 10,396,340,974 Rls. 1,006,033 $
94 1389 هند 28030000 کربن (دوده کربن و ساير ا شکال کربن که در جاي ديگري مذکوريامشمول نباشد 992,160 10,258,548,740 Rls. 988,020 $
95 1389 هند 27074000 نفتالن 1,093,925 10,160,581,902 Rls. 984,532 $
96 1389 هند 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,100,325 9,765,817,750 Rls. 942,825 $
97 1389 هند 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 2,222,821 9,082,629,115 Rls. 875,336 $
98 1389 هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,007,114 8,429,172,270 Rls. 813,278 $
99 1389 هند 28365000 کربنات کلسيم 1,627,885 8,414,656,608 Rls. 813,942 $
100 1389 هند 08025090 --- ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 106,010 8,401,516,560 Rls. 805,785 $
مجموع کل:
18,607,444,802,976 ریال
مجموع کل:
1,803,621,829 دلار

« قبلی [3] [2] [1]  

 

 خدمات الکترونیکی اتاق

 

 عضویت و کارت بازرگانی»
 صدور گواهی مبداء»
 مشاوره »
مشاوره بازاریابی صادراتی  » مشاوره عضویت و کارت بازرگانی مشاوره حقوقی مشاوره بیمه تامین اجتماعی  » مشاوره امور گمرکی  » مشاوره امور مالیاتی و قانون کار  » مشاوره امور بانکی مشاوره گواهی مبداء دریافت تمامی مشاوره های
شش سال اخیر (سال 85 -92.7 )
 آمار صادرات و واردات »
آمار و نمودار صادرات سه ماه اول سال 1393 ج.ا.ایران آمار و نمودار واردات سه ماه اول سال 1393 ج.ا.ایران آمار مقایسه ای صادرات و واردات سال 1393 ج.ا.ایران   » آمار کل صادرات و واردات از سال 80 الی 90 ج.ا.ایران   »
آمار کل صادرات و واردات سال 1392 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1391 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1390 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1389 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1388 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1387 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1386 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1385 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1384 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1383 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1382 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1381 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1380 ج.ا.ایران
گزارش تراز بازرگاني اردیبهشت ماه 1393 آمار صادرات از سال 80 تا 91 با فرمت Excel آمار واردات از سال 80 تا 91 با فرمت Excel
 صدور امضای الکترونیک 
 فرمهای صدور ویزا»
 جلسات هیئت نمایندگان 
 کمیسیون های تخصصی 
 فرصت های تجاری»
 قوانین و مقررات»
 تشکل های صنفی»
 پیوندهای مفید»
 

 خطوط خبری

 

 اتاق تهران
 اتاق هاي ايران
 بين الملل
 اخبار اقتصادی

 

 دسترسی های سریع

 

 اتاق شهرستان ها

 اتاق های مشترک

 اطلاعات عمومی کشورها

 اتوماسیون داخلی

 

 

 

 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می باشد
آدرس: تهران - خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) - روبروی خیابان بیست و یکم - پلاک 82         رایانامه: info@tccim.ir