آمار کل " صادرات به" کشور "آذربايجان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 آذربايجان 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 882,688,959 1,418,528,916,285 Rls. 57,112,940 $
2 1392 آذربايجان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 1,218,619,448 1,149,251,254,643 Rls. 46,310,461 $
3 1392 آذربايجان 27132000 قيرنفت 27,231,240 304,065,512,590 Rls. 12,252,498 $
4 1392 آذربايجان 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياءمستقيم کلوخه هاي معدني آهن, به شکل توده ، گلوله وحبه واشكال همانند 30,974,670 260,283,783,853 Rls. 10,508,865 $
5 1392 آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,966,328 220,623,747,633 Rls. 8,878,563 $
6 1392 آذربايجان 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمکعب 1,175,785 194,456,881,300 Rls. 7,799,815 $
7 1392 آذربايجان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 2,134,526 192,762,017,586 Rls. 7,761,902 $
8 1392 آذربايجان 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 2,504,320 192,344,494,410 Rls. 7,703,114 $
9 1392 آذربايجان 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 948,056 182,393,363,540 Rls. 7,284,016 $
10 1392 آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 2,467,969 180,918,423,328 Rls. 7,268,805 $
11 1392 آذربايجان 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 2,420,700 180,094,077,000 Rls. 7,247,721 $
12 1392 آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 2,191,147 173,344,582,572 Rls. 6,981,130 $
13 1392 آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,453,220 171,331,059,620 Rls. 6,886,855 $
14 1392 آذربايجان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,939,389 168,555,992,243 Rls. 6,776,294 $
15 1392 آذربايجان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 6,865,500 165,855,510,264 Rls. 6,677,071 $
16 1392 آذربايجان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 2,386,521 153,794,403,633 Rls. 6,202,904 $
17 1392 آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 2,010,233 148,576,962,228 Rls. 5,979,095 $
18 1392 آذربايجان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 282,377 143,944,875,004 Rls. 5,798,865 $
19 1392 آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 24,314,784 143,049,758,915 Rls. 5,794,401 $
20 1392 آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 1,080,922 134,165,116,531 Rls. 5,390,273 $
21 1392 آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 1,655,244 124,834,582,897 Rls. 5,029,569 $
22 1392 آذربايجان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 28,612,442 121,410,817,185 Rls. 4,872,230 $
23 1392 آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 16,022,074 104,554,444,022 Rls. 4,222,942 $
24 1392 آذربايجان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 2,882,710 100,644,542,480 Rls. 4,050,378 $
25 1392 آذربايجان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 2,927,000 99,854,010,666 Rls. 4,024,662 $
26 1392 آذربايجان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 468,668 99,496,433,155 Rls. 3,997,508 $
27 1392 آذربايجان 08132000 آلو ,خشک کرده 965,380 95,848,383,280 Rls. 3,859,770 $
28 1392 آذربايجان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 15,002,222 90,571,429,996 Rls. 3,639,224 $
29 1392 آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,417,887 88,708,211,416 Rls. 3,558,447 $
30 1392 آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,777,255 85,899,299,478 Rls. 3,447,962 $
31 1392 آذربايجان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 12,875,020 84,646,476,605 Rls. 3,411,671 $
32 1392 آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 9,072,473 82,471,269,543 Rls. 3,324,154 $
33 1392 آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,563,373 81,935,469,407 Rls. 3,295,882 $
34 1392 آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 9,316,259 78,723,566,240 Rls. 3,164,361 $
35 1392 آذربايجان 61109000 پيراهن يقه اسکي,پولوور,كارديگان ، جليقه ها وهمانند,کشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 210,823 76,295,023,620 Rls. 3,068,516 $
36 1392 آذربايجان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 349,695 74,368,013,732 Rls. 2,985,618 $
37 1392 آذربايجان 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 24,119,063 74,308,858,850 Rls. 2,983,638 $
38 1392 آذربايجان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 966,271 71,933,269,875 Rls. 2,892,741 $
39 1392 آذربايجان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 455,284 67,682,276,979 Rls. 2,700,022 $
40 1392 آذربايجان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,703,500 66,869,656,659 Rls. 2,697,143 $
41 1392 آذربايجان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 2,385,000 66,699,218,769 Rls. 2,667,285 $
42 1392 آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 8,026,589 66,667,810,387 Rls. 2,685,739 $
43 1392 آذربايجان 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 10,967,522 66,299,042,872 Rls. 2,667,157 $
44 1392 آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 33,798,295 65,634,993,011 Rls. 2,640,609 $
45 1392 آذربايجان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 50,377 64,232,410,632 Rls. 2,585,802 $
46 1392 آذربايجان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 1,400,000 64,084,256,000 Rls. 2,397,814 $
47 1392 آذربايجان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,898,500 62,705,466,828 Rls. 2,532,390 $
48 1392 آذربايجان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 4,520,245 62,330,269,641 Rls. 2,513,669 $
49 1392 آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 2,684,233 62,302,485,629 Rls. 2,506,342 $
50 1392 آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,069,840 60,891,955,488 Rls. 2,456,521 $
51 1392 آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 3,277,760 59,470,374,541 Rls. 2,392,328 $
52 1392 آذربايجان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 674,327 59,154,968,121 Rls. 2,376,208 $
53 1392 آذربايجان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 630,455 58,817,402,130 Rls. 2,356,080 $
54 1392 آذربايجان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 785,568 58,395,742,629 Rls. 2,349,964 $
55 1392 آذربايجان 70193910 پشم شيشه 877,926 54,462,574,443 Rls. 2,192,212 $
56 1392 آذربايجان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 1,862,373 52,067,547,075 Rls. 2,099,627 $
57 1392 آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 736,106 50,307,508,803 Rls. 2,023,807 $
58 1392 آذربايجان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,233,338 48,008,909,723 Rls. 1,929,634 $
59 1392 آذربايجان 15029090 ساير 540,200 46,873,485,050 Rls. 1,889,069 $
60 1392 آذربايجان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 932,989 41,979,214,033 Rls. 1,667,356 $
61 1392 آذربايجان 07031000 پيازوموسير 4,776,797 41,975,419,808 Rls. 1,692,409 $
62 1392 آذربايجان 01051160 جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 175,806 40,524,589,640 Rls. 1,620,250 $
63 1392 آذربايجان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 1,052,000 37,884,420,370 Rls. 1,527,833 $
64 1392 آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 406,250 36,117,623,283 Rls. 1,454,590 $
65 1392 آذربايجان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 336,225 35,313,163,362 Rls. 1,425,209 $
66 1392 آذربايجان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 47,587 34,071,334,944 Rls. 1,362,820 $
67 1392 آذربايجان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 1,588,392 33,931,580,671 Rls. 1,369,021 $
68 1392 آذربايجان 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچهکهاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 443,300 33,137,990,475 Rls. 1,323,353 $
69 1392 آذربايجان 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد 2,159,622 32,155,246,040 Rls. 1,295,548 $
70 1392 آذربايجان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 782,281 31,824,141,545 Rls. 1,281,128 $
71 1392 آذربايجان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 1,190,751 30,372,280,959 Rls. 1,223,480 $
72 1392 آذربايجان 08061000 ا نگور تازه 1,553,121 30,178,276,040 Rls. 1,208,618 $
73 1392 آذربايجان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 205,249 25,415,785,526 Rls. 1,025,645 $
74 1392 آذربايجان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,684,194 25,272,254,008 Rls. 1,018,391 $
75 1392 آذربايجان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 2,169,130 25,162,807,475 Rls. 1,016,319 $
76 1392 آذربايجان 04090000 عسل طبيعي 229,358 24,748,266,642 Rls. 996,526 $
77 1392 آذربايجان 62104000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907 81,504 24,440,043,045 Rls. 982,949 $
78 1392 آذربايجان 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 1,983,895 24,170,120,393 Rls. 974,104 $
79 1392 آذربايجان 57029900 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 278,330 23,761,887,065 Rls. 953,356 $
80 1392 آذربايجان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 315,688 23,503,363,192 Rls. 944,322 $
81 1392 آذربايجان 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 78,380 23,404,763,964 Rls. 940,491 $
82 1392 آذربايجان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 682,000 23,324,679,505 Rls. 940,245 $
83 1392 آذربايجان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 262,960 23,033,984,863 Rls. 917,897 $
84 1392 آذربايجان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 408,748 22,662,731,546 Rls. 915,412 $
85 1392 آذربايجان 08105000 کيوي, تازه 1,762,432 22,616,793,643 Rls. 910,130 $
86 1392 آذربايجان 29173500 انيدريد فتاليك 639,973 22,521,332,577 Rls. 905,473 $
87 1392 آذربايجان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 148,389 21,521,911,224 Rls. 861,840 $
88 1392 آذربايجان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 348,590 20,386,149,447 Rls. 821,940 $
89 1392 آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 654,250 19,970,176,075 Rls. 807,146 $
90 1392 آذربايجان 55049000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, (غيرا زريون ويسکوز),حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 533,206 19,727,689,852 Rls. 794,896 $
91 1392 آذربايجان 07099000 ساير سبزيجات , تازه يا سردکرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 416,424 19,606,971,143 Rls. 786,871 $
92 1392 آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 149,322 19,558,334,720 Rls. 783,484 $
93 1392 آذربايجان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 231,343 18,162,108,589 Rls. 720,180 $
94 1392 آذربايجان 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 1,803 18,148,766,680 Rls. 728,708 $
95 1392 آذربايجان 08081000 سيب , تازه 969,901 17,779,541,957 Rls. 718,900 $
96 1392 آذربايجان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 774,410 17,505,100,620 Rls. 705,713 $
97 1392 آذربايجان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 229,487 17,091,916,791 Rls. 688,461 $
98 1392 آذربايجان 32041100 مواد رنگي ديسيرسه (Disperses)و فرآورده هابر اساس اين مواد مذكور در يادداشت 3 اين فصل 473,833 17,022,664,289 Rls. 686,957 $
99 1392 آذربايجان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 897,705 16,917,196,324 Rls. 682,013 $
100 1392 آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 853,136 16,910,505,030 Rls. 681,385 $
101 1392 آذربايجان 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 128,810 16,817,834,600 Rls. 677,910 $
102 1392 آذربايجان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 956,905 16,616,887,844 Rls. 669,590 $
103 1392 آذربايجان 39173900 ساير لوله ها وشيلنگ ها از مواد پلاستيکي غير مذکور ومشمول در جاي ديگر 310,361 16,163,143,226 Rls. 647,734 $
104 1392 آذربايجان 28342990 ساير نيتراتها بجز پتاسيم ونيترات آمونيم انفجاري 2,762,200 16,097,758,000 Rls. 649,300 $
105 1392 آذربايجان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 1,373,565 15,932,426,049 Rls. 642,356 $
106 1392 آذربايجان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 199,300 15,769,448,926 Rls. 636,096 $
107 1392 آذربايجان 01051190 مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر . 102,486 15,551,905,843 Rls. 627,646 $
108 1392 آذربايجان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 243,322 15,085,881,096 Rls. 608,180 $
109 1392 آذربايجان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 61,533 14,881,824,529 Rls. 600,189 $
110 1392 آذربايجان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 396,000 14,638,284,176 Rls. 590,051 $
111 1392 آذربايجان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 337,500 14,553,794,998 Rls. 584,486 $
112 1392 آذربايجان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 3,995,818 14,412,371,703 Rls. 580,512 $
113 1392 آذربايجان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 556,868 13,919,967,921 Rls. 562,742 $
114 1392 آذربايجان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 112,041 13,884,899,105 Rls. 560,205 $
115 1392 آذربايجان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 185,186 13,780,408,863 Rls. 555,580 $
116 1392 آذربايجان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 143,919 13,699,433,265 Rls. 551,919 $
117 1392 آذربايجان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 60,979 13,554,648,455 Rls. 547,837 $
118 1392 آذربايجان 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 302,317 13,513,505,670 Rls. 543,995 $
119 1392 آذربايجان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 1,211,266 13,447,743,913 Rls. 545,058 $
120 1392 آذربايجان 32041600 مواد رنگي راكتيف و فرآوردهکها براساس اين مواد 720,885 13,407,706,627 Rls. 536,934 $
121 1392 آذربايجان 38123080 پايداركننده هاي پي وي سي 150,377 13,389,025,257 Rls. 531,688 $
122 1392 آذربايجان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 157,458 13,341,714,375 Rls. 535,088 $
123 1392 آذربايجان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 274,857 13,174,811,448 Rls. 528,953 $
124 1392 آذربايجان 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 2,120,742 13,167,347,294 Rls. 531,433 $
125 1392 آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 305,917 12,892,877,334 Rls. 520,596 $
126 1392 آذربايجان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 940,626 12,838,070,638 Rls. 512,566 $
127 1392 آذربايجان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 34,829 12,713,791,296 Rls. 509,495 $
128 1392 آذربايجان 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 671,106 12,470,285,748 Rls. 500,202 $
129 1392 آذربايجان 61071900 شورت وزيرشلوا ري, مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر. 41,680 12,437,083,728 Rls. 501,279 $
130 1392 آذربايجان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 257,912 12,415,639,692 Rls. 497,154 $
131 1392 آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 735,690 12,054,709,187 Rls. 486,098 $
132 1392 آذربايجان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 203,982 11,920,463,747 Rls. 480,299 $
133 1392 آذربايجان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 109,329 11,781,640,568 Rls. 473,710 $
134 1392 آذربايجان 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 121,596 11,558,112,611 Rls. 466,892 $
135 1392 آذربايجان 08094000 آلو و گوجه , تازه 530,477 11,258,778,095 Rls. 454,846 $
136 1392 آذربايجان 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 3,668,252 11,028,234,954 Rls. 444,045 $
137 1392 آذربايجان 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 49,104 10,958,256,324 Rls. 441,936 $
138 1392 آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 290,661 10,849,694,150 Rls. 431,850 $
139 1392 آذربايجان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 522,889 10,380,066,221 Rls. 418,152 $
140 1392 آذربايجان 27101920 روغن صنعتي 385,502 10,319,069,449 Rls. 416,219 $
141 1392 آذربايجان 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 39,303 10,222,650,454 Rls. 408,691 $
142 1392 آذربايجان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 203,700 10,120,645,358 Rls. 407,245 $
143 1392 آذربايجان 62072900 پيرا هن خوا ب وپيژا ما,مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 31,831 9,484,922,400 Rls. 382,002 $
144 1392 آذربايجان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 110,221 9,314,709,797 Rls. 374,832 $
145 1392 آذربايجان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 123,432 9,185,624,820 Rls. 370,292 $
146 1392 آذربايجان 90029000 عدسي,منشور,آئينه وسايرعناصرا پتيکي,ا زهرماده, سوا رشده, که درجاي ديگري مذکورنباشند. 1,700 9,184,452,000 Rls. 371,179 $
147 1392 آذربايجان 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 1,125,005 9,025,944,482 Rls. 364,322 $
148 1392 آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 225,350 8,945,783,280 Rls. 360,737 $
149 1392 آذربايجان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 353,061 8,761,898,680 Rls. 353,403 $
150 1392 آذربايجان 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 603,164 8,674,798,578 Rls. 347,744 $
151 1392 آذربايجان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 194,682 8,664,607,050 Rls. 349,983 $
152 1392 آذربايجان 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 103,832 8,542,683,372 Rls. 344,283 $
153 1392 آذربايجان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,357,180 8,472,103,699 Rls. 341,365 $
154 1392 آذربايجان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 341,960 8,412,798,460 Rls. 338,102 $
155 1392 آذربايجان 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 78,434 8,353,753,642 Rls. 337,190 $
156 1392 آذربايجان 08109010 انار تازه 405,304 8,309,598,728 Rls. 332,992 $
157 1392 آذربايجان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 63,149 8,228,877,695 Rls. 330,039 $
158 1392 آذربايجان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 60,502 8,228,677,392 Rls. 329,263 $
159 1392 آذربايجان 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 23,580 8,183,674,800 Rls. 330,120 $
160 1392 آذربايجان 39189000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش 117,686 8,167,831,574 Rls. 328,151 $
161 1392 آذربايجان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 109,267 8,128,349,181 Rls. 327,662 $
162 1392 آذربايجان 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 45,337 8,082,633,247 Rls. 325,972 $
163 1392 آذربايجان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 264,000 8,054,605,034 Rls. 325,693 $
164 1392 آذربايجان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 1,714,645 7,972,660,221 Rls. 321,753 $
165 1392 آذربايجان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 291,791 7,803,218,602 Rls. 313,884 $
166 1392 آذربايجان 58013200 پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي قطع شده, را ه را ه ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي (مخمل كبريتي) 22,377 7,780,259,130 Rls. 313,278 $
167 1392 آذربايجان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 390,801 7,766,312,035 Rls. 312,559 $
168 1392 آذربايجان 25083000 خاک رس نسوز 515,612 7,658,164,966 Rls. 309,369 $
169 1392 آذربايجان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 23,035 7,524,646,115 Rls. 303,834 $
170 1392 آذربايجان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 40,043 7,430,025,539 Rls. 299,738 $
171 1392 آذربايجان 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 297,898 7,384,920,733 Rls. 297,809 $
172 1392 آذربايجان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 198,198 7,314,583,849 Rls. 294,641 $
173 1392 آذربايجان 39269060 پريفرم (PET) 170,998 7,203,029,856 Rls. 290,695 $
174 1392 آذربايجان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 30,213 7,038,422,865 Rls. 284,139 $
175 1392 آذربايجان 84039090 سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر 34,498 6,979,340,742 Rls. 281,484 $
176 1392 آذربايجان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 201,491 6,952,753,388 Rls. 280,503 $
177 1392 آذربايجان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 65,748 6,938,192,270 Rls. 279,964 $
178 1392 آذربايجان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 696,463 6,684,850,276 Rls. 269,677 $
179 1392 آذربايجان 94042100 تشک ا زکائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 44,820 6,678,962,760 Rls. 269,141 $
180 1392 آذربايجان 27101910 روغن موتور 249,985 6,666,626,791 Rls. 268,515 $
181 1392 آذربايجان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 53,930 6,589,409,402 Rls. 266,052 $
182 1392 آذربايجان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 51,570 6,420,081,211 Rls. 257,852 $
183 1392 آذربايجان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 41,629 6,416,535,620 Rls. 258,633 $
184 1392 آذربايجان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 84,515 6,277,519,215 Rls. 253,500 $
185 1392 آذربايجان 84021100 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدبخاربيشترا ز45تن درساعت 25,640 6,223,675,130 Rls. 250,457 $
186 1392 آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 290,118 6,161,899,318 Rls. 248,012 $
187 1392 آذربايجان 29299000 سايرترکيبات داراي ديگرعوامل ازته غير از ايزوسياناتها 100,000 6,129,429,412 Rls. 246,352 $
188 1392 آذربايجان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 225,000 6,124,635,000 Rls. 247,500 $
189 1392 آذربايجان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 491,177 6,092,413,390 Rls. 243,504 $
190 1392 آذربايجان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 125,534 6,078,681,264 Rls. 245,049 $
191 1392 آذربايجان 27101930 گريس 323,916 6,068,179,667 Rls. 244,618 $
192 1392 آذربايجان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 153,772 6,047,182,026 Rls. 243,494 $
193 1392 آذربايجان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 40,575 6,041,771,550 Rls. 243,450 $
194 1392 آذربايجان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 29,934 5,936,810,176 Rls. 239,499 $
195 1392 آذربايجان 25202010 گچ بنايي 6,959,099 5,904,819,235 Rls. 238,265 $
196 1392 آذربايجان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 159,950 5,764,731,956 Rls. 232,726 $
197 1392 آذربايجان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 37,555 5,662,948,872 Rls. 228,607 $
198 1392 آذربايجان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 60,841 5,503,005,116 Rls. 221,844 $
199 1392 آذربايجان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 136,936 5,501,190,610 Rls. 221,514 $
200 1392 آذربايجان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 73,760 5,498,636,333 Rls. 221,279 $
مجموع کل
10,814,268,013,679 ريال
مجموع کل
434,990,918 دلار