آمار کل " صادرات به" کشور "آلمان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 1,186,394 2,080,035,070,647 Rls. 83,694,106 $
2 1392 آلمان 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 1,253,802 1,547,714,724,291 Rls. 62,204,957 $
3 1392 آلمان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 5,710,970 1,168,770,223,202 Rls. 46,950,853 $
4 1392 آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 916,918 628,532,870,850 Rls. 25,217,478 $
5 1392 آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 201,387 510,612,307,318 Rls. 20,475,459 $
6 1392 آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 3,182,151 417,334,873,095 Rls. 16,774,473 $
7 1392 آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 515,004 211,735,757,474 Rls. 8,522,152 $
8 1392 آلمان 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 192,612 146,464,165,706 Rls. 5,893,139 $
9 1392 آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,337,325 145,072,003,599 Rls. 5,836,849 $
10 1392 آلمان 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 95,353 100,760,250,773 Rls. 4,059,935 $
11 1392 آلمان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 2,270,681 91,365,030,039 Rls. 3,638,177 $
12 1392 آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 277,987 88,942,316,753 Rls. 3,578,478 $
13 1392 آلمان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 593,882 85,056,945,778 Rls. 3,425,236 $
14 1392 آلمان 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 1,818,596 72,209,633,406 Rls. 2,846,331 $
15 1392 آلمان 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 754,250 67,738,510,000 Rls. 2,730,772 $
16 1392 آلمان 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,187,531 64,696,944,859 Rls. 2,608,008 $
17 1392 آلمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,289 52,246,058,280 Rls. 2,100,759 $
18 1392 آلمان 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 48,640 50,959,771,887 Rls. 2,055,741 $
19 1392 آلمان 13019040 كتيرا 110,324 42,800,204,580 Rls. 1,725,435 $
20 1392 آلمان 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 3,373 36,892,964,000 Rls. 1,471,518 $
21 1392 آلمان 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 225,514 36,413,024,389 Rls. 1,467,257 $
22 1392 آلمان 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل که درجاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 705,511 35,043,512,835 Rls. 1,403,038 $
23 1392 آلمان 52081200 پارچه هاي پنبه اي تار وپود باف ساده باف, سفيد نشده, باحدا قل 85%پنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم 303,656 34,585,068,905 Rls. 1,395,747 $
24 1392 آلمان 79031000 گرد روي. 647,160 34,151,218,668 Rls. 1,374,816 $
25 1392 آلمان 57021000 گليم, شوماك ، کارا ماني وفرش هاي دست باف همانند. 37,226 28,299,395,318 Rls. 1,134,660 $
26 1392 آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 549,198 26,002,012,050 Rls. 1,043,311 $
27 1392 آلمان 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 650 25,692,204,920 Rls. 1,036,861 $
28 1392 آلمان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 145,406 22,611,543,169 Rls. 909,758 $
29 1392 آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 945,905 21,604,199,658 Rls. 870,508 $
30 1392 آلمان 72221100 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده باسطح مقطع دا يره. 262,650 18,464,795,425 Rls. 745,555 $
31 1392 آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 76,945 18,337,812,658 Rls. 739,590 $
32 1392 آلمان 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 39,722 16,416,896,736 Rls. 660,297 $
33 1392 آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 182,652 14,767,662,349 Rls. 594,248 $
34 1392 آلمان 84591000 ماشين ا بزارهاي داراي سرسره اي براي كار روي فلزات 42,691 14,154,079,030 Rls. 571,093 $
35 1392 آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 70,125 11,896,116,718 Rls. 467,479 $
36 1392 آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 250,208 11,193,888,232 Rls. 451,159 $
37 1392 آلمان 52082200 پارچه هاي تار وپود باف پنبه اي ساده باف, سفيدشده, دا را ي 85درصديابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم 95,105 10,633,766,563 Rls. 427,973 $
38 1392 آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 28,758 10,333,398,118 Rls. 413,971 $
39 1392 آلمان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 243,896 10,070,811,441 Rls. 405,354 $
40 1392 آلمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 100,070 9,958,859,080 Rls. 399,765 $
41 1392 آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 157,296 8,628,367,014 Rls. 348,008 $
42 1392 آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,380 8,606,888,000 Rls. 345,962 $
43 1392 آلمان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 177 8,046,412,669 Rls. 323,098 $
44 1392 آلمان 08109020 زرشك تازه 42,694 7,986,855,125 Rls. 321,649 $
45 1392 آلمان 51011100 پشم چيده شده چرب , حلاجي نشده و شانه نزده. 7,400 7,847,716,210 Rls. 315,410 $
46 1392 آلمان 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 97,687 7,744,320,329 Rls. 306,335 $
47 1392 آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 89,416 7,442,380,341 Rls. 299,601 $
48 1392 آلمان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 170,433 7,420,267,776 Rls. 298,587 $
49 1392 آلمان 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 9,892 7,377,016,316 Rls. 296,432 $
50 1392 آلمان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 160,000 5,963,010,000 Rls. 240,000 $
51 1392 آلمان 03062100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين ياخاردا ر(باستثناي يخ زده ) 59,105 5,865,794,780 Rls. 236,375 $
52 1392 آلمان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 14,845 5,638,772,370 Rls. 227,535 $
53 1392 آلمان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 477,960 5,203,060,589 Rls. 209,893 $
54 1392 آلمان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 443,260 5,100,571,090 Rls. 205,560 $
55 1392 آلمان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 151,750 4,895,499,700 Rls. 197,275 $
56 1392 آلمان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 95,700 4,871,296,600 Rls. 196,540 $
57 1392 آلمان 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 22,370 4,867,416,639 Rls. 196,227 $
58 1392 آلمان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 380,252 4,710,035,342 Rls. 190,126 $
59 1392 آلمان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 25,757 4,369,316,454 Rls. 176,153 $
60 1392 آلمان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 25,900 4,208,103,795 Rls. 169,653 $
61 1392 آلمان 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 60,901 4,106,593,046 Rls. 165,623 $
62 1392 آلمان 08071100 هندوا نه , تازه 599,422 4,082,607,947 Rls. 164,864 $
63 1392 آلمان 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 65,125 4,072,823,081 Rls. 164,030 $
64 1392 آلمان 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 1,375 4,039,486,000 Rls. 162,921 $
65 1392 آلمان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 10,560 3,939,566,400 Rls. 158,400 $
66 1392 آلمان 72042100 قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج زنگ نزن. 448,132 3,894,129,279 Rls. 156,884 $
67 1392 آلمان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 8,860 3,857,010,916 Rls. 155,445 $
68 1392 آلمان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 13,255 3,848,963,091 Rls. 155,529 $
69 1392 آلمان 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 66,632 3,769,241,900 Rls. 151,994 $
70 1392 آلمان 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 96,832 3,718,267,740 Rls. 150,090 $
71 1392 آلمان 12129990 هسته ومغزهسته ميوه ها وساير محصولات نباتي غير مذكور درجاي ديگر . 161,275 3,356,735,550 Rls. 135,471 $
72 1392 آلمان 13019010 باريچه 4,500 3,347,625,000 Rls. 135,000 $
73 1392 آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 339,530 3,311,537,682 Rls. 133,578 $
74 1392 آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 38,707 3,300,613,092 Rls. 132,626 $
75 1392 آلمان 74112100 لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس براساس مسروي (برنج Brass) 21,400 3,259,419,390 Rls. 131,715 $
76 1392 آلمان 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 14,003 3,182,395,272 Rls. 128,374 $
77 1392 آلمان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 95,214 3,119,458,950 Rls. 125,506 $
78 1392 آلمان 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 75 3,003,963,750 Rls. 121,200 $
79 1392 آلمان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 40,156 2,960,251,817 Rls. 119,332 $
80 1392 آلمان 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 4,610 2,867,517,000 Rls. 114,376 $
81 1392 آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 34,640 2,815,682,657 Rls. 113,574 $
82 1392 آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 11,947 2,779,112,324 Rls. 112,064 $
83 1392 آلمان 08109010 انار تازه 111,629 2,699,119,634 Rls. 107,789 $
84 1392 آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 25 2,667,895,698 Rls. 107,399 $
85 1392 آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 53,464 2,612,781,432 Rls. 105,296 $
86 1392 آلمان 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 15,434 2,608,069,000 Rls. 105,000 $
87 1392 آلمان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 42,925 2,601,386,973 Rls. 104,536 $
88 1392 آلمان 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 23 2,594,248,500 Rls. 104,500 $
89 1392 آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 55,618 2,377,759,814 Rls. 95,769 $
90 1392 آلمان 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 20,980 2,352,619,035 Rls. 93,696 $
91 1392 آلمان 16043100 خاويار 119 2,277,186,283 Rls. 91,855 $
92 1392 آلمان 06049900 ا جزا ء گياهان بدون گل يا غنچه , برا ي زينت به استثناي تازه 7,596 2,274,242,400 Rls. 91,152 $
93 1392 آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 25,720 2,223,252,547 Rls. 89,706 $
94 1392 آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 21,241 2,158,810,219 Rls. 87,134 $
95 1392 آلمان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 118,686 1,986,917,854 Rls. 79,976 $
96 1392 آلمان 16043200 بدل خاويار 89 1,925,914,886 Rls. 77,702 $
97 1392 آلمان 63023900 شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 16,944 1,889,995,711 Rls. 76,232 $
98 1392 آلمان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 40,132 1,802,190,980 Rls. 72,518 $
99 1392 آلمان 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 18,120 1,795,112,160 Rls. 72,480 $
100 1392 آلمان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,775 1,789,418,550 Rls. 72,745 $
101 1392 آلمان 08025120 انواع پسته ناخندان (دهان بسته) در داخل پوستهتازه يا خشك 2,500 1,741,670,000 Rls. 62,468 $
102 1392 آلمان 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 39,749 1,735,812,748 Rls. 70,040 $
103 1392 آلمان 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 2,400 1,725,645,000 Rls. 69,600 $
104 1392 آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 19,562 1,712,780,123 Rls. 68,816 $
105 1392 آلمان 14049020 وسمه . 19,800 1,703,879,100 Rls. 69,300 $
106 1392 آلمان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 27,700 1,674,440,925 Rls. 67,575 $
107 1392 آلمان 12079920 دانه گلرنگ يا زعفرانكاذب حتي خرد شده 4,262 1,651,247,496 Rls. 66,636 $
108 1392 آلمان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 7,500 1,628,354,112 Rls. 65,472 $
109 1392 آلمان 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 21,890 1,571,175,292 Rls. 63,306 $
110 1392 آلمان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 13,770 1,535,957,325 Rls. 61,965 $
111 1392 آلمان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 19,787 1,470,134,526 Rls. 59,361 $
112 1392 آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 6,303 1,361,491,305 Rls. 54,751 $
113 1392 آلمان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 29,318 1,337,656,786 Rls. 53,909 $
114 1392 آلمان 52101100 پارچه تار وپود باف ساده باف, ا زپنبه, سفيدنشده, باکمترا ز85%پنبه, كه عمدتاً يا منحصراً با الياف سنتيك يا مصنوعي مخلوط شده اند بوزن مترمربع 200گرم يا کمتر. 9,672 1,200,198,480 Rls. 48,360 $
115 1392 آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 16,050 1,194,303,150 Rls. 48,053 $
116 1392 آلمان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 14,823 1,102,032,432 Rls. 44,496 $
117 1392 آلمان 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 5,830 1,005,036,750 Rls. 40,470 $
118 1392 آلمان 38109090 ساير موادمخصوص تسهيل لحيم كاري وجوش كاري وساير تركيبات كمكي براي لحيم كاري ياجوش دادن سطح فلزات ،فرآورده هابراي پوشاندن ياپركردن الكترودهاياميله هاي جوشكاري 60,000 992,211,000 Rls. 40,000 $
119 1392 آلمان 82059000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دو يا چند شماره فرعي 82051000لغايت 82058000 6,389 980,941,408 Rls. 39,544 $
120 1392 آلمان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 2,830 966,646,284 Rls. 39,030 $
121 1392 آلمان 12119020 ريشه شيرينکبيان تازه يا خشك كرده ، حتي بريده شده ، خرد شده يا پودرشده 8,155 937,686,963 Rls. 37,862 $
122 1392 آلمان 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 970 935,868,045 Rls. 37,787 $
123 1392 آلمان 08131000 زردآلو ,خشک کرده 11,521 912,793,213 Rls. 36,699 $
124 1392 آلمان 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 149,487 862,006,593 Rls. 34,581 $
125 1392 آلمان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 18,629 843,934,322 Rls. 34,055 $
126 1392 آلمان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 18,880 838,748,250 Rls. 33,656 $
127 1392 آلمان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 59,943 820,391,611 Rls. 32,943 $
128 1392 آلمان 87049000 وسايل نقليه موتوري, برا ي حمل ونقل کالا,که درجاي ديگري مذکورنباشد. 5,000 790,400,000 Rls. 32,000 $
129 1392 آلمان 70109080 شيشه شربت (دا رو) 4,500 780,538,500 Rls. 31,500 $
130 1392 آلمان 13019030 سقز 1,000 748,500,000 Rls. 30,000 $
131 1392 آلمان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,500 735,681,408 Rls. 26,386 $
132 1392 آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,691 722,800,913 Rls. 28,910 $
133 1392 آلمان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 5,299 713,232,000 Rls. 28,800 $
134 1392 آلمان 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 18,750 701,718,750 Rls. 28,125 $
135 1392 آلمان 33012900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانسي مطلق )غيرازمركبات ونعناع 100 699,524,000 Rls. 27,867 $
136 1392 آلمان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 14,000 696,108,000 Rls. 28,000 $
137 1392 آلمان 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 5,391 675,648,627 Rls. 27,264 $
138 1392 آلمان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 77,500 674,296,525 Rls. 27,125 $
139 1392 آلمان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 29,347 660,182,110 Rls. 26,596 $
140 1392 آلمان 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 3,910 647,218,000 Rls. 26,000 $
141 1392 آلمان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 4,758 590,859,164 Rls. 23,791 $
142 1392 آلمان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 3,205 587,093,125 Rls. 23,613 $
143 1392 آلمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 7,930 586,020,075 Rls. 23,602 $
144 1392 آلمان 08132000 آلو ,خشک کرده 9,132 571,159,661 Rls. 23,036 $
145 1392 آلمان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 7,200 565,678,900 Rls. 22,800 $
146 1392 آلمان 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 2,060 564,148,000 Rls. 22,840 $
147 1392 آلمان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,684 551,686,846 Rls. 21,980 $
148 1392 آلمان 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 22,000 545,622,000 Rls. 22,000 $
149 1392 آلمان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 7,300 544,306,000 Rls. 21,972 $
150 1392 آلمان 84137000 ساير تلمبه هاي گريز از مركز: 2,120 492,464,896 Rls. 19,619 $
151 1392 آلمان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 3,888 482,157,760 Rls. 19,440 $
152 1392 آلمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 24,795 477,220,597 Rls. 19,050 $
153 1392 آلمان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 1,560 464,508,000 Rls. 18,720 $
154 1392 آلمان 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 10,353 462,590,646 Rls. 18,574 $
155 1392 آلمان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 14,268 455,484,392 Rls. 18,358 $
156 1392 آلمان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 4,822 454,501,739 Rls. 18,227 $
157 1392 آلمان 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 5,305 438,679,524 Rls. 17,693 $
158 1392 آلمان 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 660 425,718,867 Rls. 17,171 $
159 1392 آلمان 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 3,760 419,465,610 Rls. 16,920 $
160 1392 آلمان 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 480 418,729,296 Rls. 16,872 $
161 1392 آلمان 06042020 ساير اجزاء نباتات بدون گل وغنچه گل وعلف ، خزه ودواله (Lichens) تازه به استثناي لاكي بامبو وبرگ هاي زنبق 4,214 418,618,760 Rls. 16,918 $
162 1392 آلمان 42022200 كيف دستي ، حتي با بند براي آويختن به شانه ، همچنين آنهايي كه بدون دسته هستند با سطح خارجي از ورقکهاي مواد پلاستيكي يا از مواد نسجي 20 416,942,400 Rls. 16,800 $
163 1392 آلمان 08025030 مغز پسته 1,000 412,219,500 Rls. 16,422 $
164 1392 آلمان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 4,087 407,891,298 Rls. 16,461 $
165 1392 آلمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 8,899 406,418,537 Rls. 16,358 $
166 1392 آلمان 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 4,016 399,628,534 Rls. 16,116 $
167 1392 آلمان 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 800 398,096,000 Rls. 16,000 $
168 1392 آلمان 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 570 390,471,840 Rls. 15,751 $
169 1392 آلمان 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 9,908 383,554,940 Rls. 15,471 $
170 1392 آلمان 03061100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين يا خاردا ر ,يخ زده palinurusگونه ،panulirusگونه ،گونه gasusگونه) 3,500 382,387,000 Rls. 15,386 $
171 1392 آلمان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 2,099 382,254,271 Rls. 15,419 $
172 1392 آلمان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 7,785 381,318,193 Rls. 15,385 $
173 1392 آلمان 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 3,738 380,869,449 Rls. 15,303 $
174 1392 آلمان 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 9 377,927,369 Rls. 15,200 $
175 1392 آلمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,355 368,345,832 Rls. 14,859 $
176 1392 آلمان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 4,625 343,725,375 Rls. 13,875 $
177 1392 آلمان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 5,005 341,080,000 Rls. 13,760 $
178 1392 آلمان 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 1,620 340,104,928 Rls. 13,669 $
179 1392 آلمان 28369200 کربنات ا سترونسيوم 22,100 328,755,180 Rls. 13,260 $
180 1392 آلمان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 18,830 326,651,542 Rls. 13,181 $
181 1392 آلمان 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 4,385 324,232,523 Rls. 13,086 $
182 1392 آلمان 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 5,610 317,204,790 Rls. 12,790 $
183 1392 آلمان 25151290 سنگهاي مرمر كارنشده وتراورتن (به شكل بلوکهاولوح هاي مربع يامربع مستطيل ) باضخامت بيش ا ز 25 سانتي متر 58,900 291,063,680 Rls. 11,780 $
184 1392 آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 5,541 285,618,508 Rls. 11,387 $
185 1392 آلمان 49019100 فرهنگ لغات ودا ئره ا لمعارف وقسمتهاي مسلسل مربوط به انها 2,800 278,801,600 Rls. 11,200 $
186 1392 آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,321 273,937,495 Rls. 11,046 $
187 1392 آلمان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 7,447 269,076,470 Rls. 10,840 $
188 1392 آلمان 87033300 وسايل نقليه باحجم سيلندر 2500 سانتي مترمکعب وبيشتر 2,715 268,463,440 Rls. 10,840 $
189 1392 آلمان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 5,356 266,554,444 Rls. 10,712 $
190 1392 آلمان 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 10,000 260,935,500 Rls. 10,500 $
191 1392 آلمان 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 5,552 260,067,822 Rls. 10,479 $
192 1392 آلمان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,917 247,735,098 Rls. 9,987 $
193 1392 آلمان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 1,000 236,730,500 Rls. 9,500 $
194 1392 آلمان 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 1,856 229,784,800 Rls. 9,280 $
195 1392 آلمان 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 5,820 224,968,541 Rls. 9,079 $
196 1392 آلمان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 27,000 221,478,510 Rls. 8,910 $
197 1392 آلمان 20079100 مركبات 4,049 218,516,314 Rls. 8,807 $
198 1392 آلمان 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 17,092 216,590,983 Rls. 8,721 $
199 1392 آلمان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 3,204 214,733,440 Rls. 8,656 $
200 1392 آلمان 90189020 دستگاه تورنيکت جهت ا نسدا د عروق (TOURNIQUTE) 10 214,511,533 Rls. 8,546 $
مجموع کل
8,331,129,171,607 ريال
مجموع کل
334,814,119 دلار