آمار کل " صادرات به" کشور "آنگوئيلا" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 آنگوئيلا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 19,872 886,677,741 Rls. 35,769 $
مجموع کل
886,677,741 ريال
مجموع کل
35,769 دلار
[1]