آمار کل " صادرات به" کشور "آنگولا" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 آنگولا 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,882,997 126,184,912,097 Rls. 4,525,839 $
2 1392 آنگولا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 367,573 16,475,737,786 Rls. 657,455 $
3 1392 آنگولا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 44,000 817,707,000 Rls. 33,000 $
4 1392 آنگولا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,212 412,900,191 Rls. 16,587 $
5 1392 آنگولا 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده 184 18,290,866 Rls. 737 $
6 1392 آنگولا 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 22 3,524,156 Rls. 142 $
مجموع کل
143,913,072,096 ريال
مجموع کل
5,233,759 دلار
[1]