آمار کل " صادرات به" کشور "اسکاتلند" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 اسکاتلند 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 4 167,881,220 Rls. 6,396 $
2 1392 اسکاتلند 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 0 9,696,126 Rls. 348 $
مجموع کل
177,577,346 ريال
مجموع کل
6,744 دلار
[1]