آمار کل " صادرات به" کشور "الجزاير" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 824,000 71,483,291,250 Rls. 2,875,341 $
2 1392 الجزاير 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 271,990 26,970,528,400 Rls. 1,087,960 $
3 1392 الجزاير 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,090,056,000 Rls. 44,000 $
4 1392 الجزاير 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 503 910,407,750 Rls. 36,750 $
5 1392 الجزاير 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 19,600 474,308,340 Rls. 19,140 $
مجموع کل
100,928,591,740 ريال
مجموع کل
4,063,191 دلار
[1]