آمار کل " صادرات به" کشور "اوگاندا" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 اوگاندا 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 1,047,152 33,288,073,083 Rls. 1,341,586 $
2 1392 اوگاندا 27132000 قيرنفت 2,065,370 27,194,314,972 Rls. 1,094,465 $
3 1392 اوگاندا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 378,240 9,851,589,770 Rls. 397,153 $
4 1392 اوگاندا 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 54,500 7,330,736,000 Rls. 296,000 $
5 1392 اوگاندا 84333000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي بريدن وخشک کردن علف 58,340 5,812,530,880 Rls. 233,360 $
6 1392 اوگاندا 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 3,747 4,308,614,933 Rls. 172,190 $
7 1392 اوگاندا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 126,500 2,639,179,800 Rls. 103,827 $
8 1392 اوگاندا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 10,800 802,418,400 Rls. 32,400 $
9 1392 اوگاندا 29391110 كدئين فسفات 20 351,734,000 Rls. 14,200 $
10 1392 اوگاندا 57029900 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 11,600 347,674,149 Rls. 14,031 $
11 1392 اوگاندا 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 4,000 155,425,920 Rls. 6,240 $
مجموع کل
92,082,291,907 ريال
مجموع کل
3,705,452 دلار
[1]