آمار کل " صادرات به" کشور "برزيل" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 برزيل 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 73,006 86,840,703,343 Rls. 3,495,351 $
2 1392 برزيل 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 555,000 30,282,191,170 Rls. 1,211,384 $
3 1392 برزيل 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 167,500 14,534,439,500 Rls. 586,250 $
4 1392 برزيل 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 34,280 14,049,849,660 Rls. 565,620 $
5 1392 برزيل 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 204,000 11,119,263,100 Rls. 448,800 $
6 1392 برزيل 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 116,050 8,651,325,660 Rls. 348,150 $
7 1392 برزيل 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 32,273 7,067,796,280 Rls. 285,410 $
8 1392 برزيل 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 32,750 6,730,167,950 Rls. 271,150 $
9 1392 برزيل 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 197,403 3,941,734,366 Rls. 157,321 $
10 1392 برزيل 57021000 گليم, شوماك ، کارا ماني وفرش هاي دست باف همانند. 1,270 2,908,423,441 Rls. 116,837 $
11 1392 برزيل 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,239 2,761,352,746 Rls. 109,706 $
12 1392 برزيل 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 45,838 1,387,433,120 Rls. 55,981 $
13 1392 برزيل 08131000 زردآلو ,خشک کرده 18,000 1,025,602,200 Rls. 41,400 $
14 1392 برزيل 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 60,790 595,568,871 Rls. 24,054 $
15 1392 برزيل 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 15,732 584,947,224 Rls. 23,598 $
16 1392 برزيل 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 359 365,095,681 Rls. 14,719 $
17 1392 برزيل 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,906 206,111,722 Rls. 8,318 $
18 1392 برزيل 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 1 61,582,214 Rls. 2,480 $
19 1392 برزيل 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 1 55,924,924 Rls. 2,251 $
20 1392 برزيل 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,275 49,285,431 Rls. 1,989 $
21 1392 برزيل 05059000 پوست واجزاء پرندگان (باستثناي پر براي انباشتن ، كرك) 1,500 37,362,000 Rls. 1,500 $
22 1392 برزيل 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 63 9,371,754 Rls. 378 $
23 1392 برزيل 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 105 5,205,900 Rls. 210 $
مجموع کل
193,270,738,257 ريال
مجموع کل
7,772,856 دلار
[1]